Wojewoda zachodniopomorski unieważnił w części plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez radę miejską w Moryniu (sygn. akt: NK-3.4131. 494.2013.BB). Wskazał w nim nieścisłości i braki.

Opisany w uchwale, czyli w treści, teren o symbolu 4KPG w ogóle nie występował na rysunku ani też w żadnej innej części graficznej planu. A zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o planowaniu i § 8 ust. 2 rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania na projekcie rysunku stosuje się nazewnictwo i oznaczenia umożliwiające jednoznaczne powiązanie projektu rysunku planu miejscowego z projektem tekstu. A do projektu rysunku dołącza się objaśnienia wszystkich użytych oznaczeń.