Aneta Stabryła

Nowe zasady liczenia zasiłków ZUS można ominąć

Rozmowa | Andrzej Radzisław, radca prawny, współpracuje z kancelarią LexConsulting.pl

Zespół obsługi oświaty nie może zajmować się dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Działaniami związanymi z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników nie może zajmować się zespół obsługi oświaty.

Nie ma oczywistych błędów w planie zagospodarowania przestrzennego

Każda zmiana, nawet wydawałoby się zwykłych błędów, w planie zagospodarowania przestrzennego wymaga wszczęcia procedury planistycznej.

Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych bez zgody ministra

Zakaz wzniesienia drugiego budynku na terenie inwestycyjnym ogranicza prawo własności do nieruchomości.

Opieka nad dziećmi do lat trzech: stawki za wyżywienie w żłobku

Rada gminy jest upoważniona do ustalenia górnej stawki wyżywienia dziecka w żłobku, ale nie sztywnej stawki dziennej.

Plan zagospodarowania i opis muszą być zgodne

Rozstrzygnięcie. Każdy element opisany w treści planu zagospodarowania przestrzennego musi zostać zaznaczony na mapie, która jest załącznikiem do planu.

Zamiast trafiać do instalacji śmieci zasypują wyrobiska

Nawet o połowę zmniejszyła się ilość śmieci, które trafiają do niektórych instalacji przetwarzania.

Nie wszyscy zdążyli ze śmieciową rewolucją

22 gminy nie zorganizowały jeszcze przetargów na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych - poinformował Andrzej Jagusiewicz, Główny Inspektor Ochrony Środowiska. Takim samorządom grożą kary do 50 tys. zł.

Polacy nie wiedzą o zmianach jakie niesie ustawa śmieciowa

Aż 1/3 Polaków deklaruje, że nie została w żaden sposób poinformowana o zmianach jakie w gospodarce odpadami wprowadza od 1 lipca tzw. ustawa śmieciowa, czyli ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 41 proc. badanych, którzy wiedzą o zmianach, ocenia je negatywnie - wynika z badania On Board PR Ecco Network przeprowadzonego przez SW Research.