Jak pokazują wyniki badania olbrzymia część społeczeństwa nie otrzymała ani od władz samorządowych ani od administracji osiedli informacji jakie obowiązki czekają obywateli wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Z badań wynika również, że materiały w formie informatorów i ulotek to najczęstsza forma dotarcia do obywateli - 55 proc. respondentów właśnie tą drogą dowiedziało się o rewolucji w sposobie i formie odbioru odpadów. Tylko 34 proc. ankietowanych otrzymało tę informację za pośrednictwem mediów, a 11 proc. poprzez media społecznościowe. Jednocześnie 55 proc. deklaruje, że materiały, które otrzymali były dla nich przydatne, a połowa twierdzi, że dostarczone we właściwym czasie.

Zmiany, które wprowadza "ustawa śmieciowa" najbardziej pozytywnie ocenili mieszkańcy regionu północnego (z województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego oraz warmińsko-mazurskie) - aż 44 proc. pozytywnych opinii. Najmniej podobają się one w województwach łodzkim i mazowieckim - 37 proc. pozytywnych wskazań.

- Aż jedna trzecia Polaków nie orientuje się, co stanie się z ich śmieciami. W tej sytuacji nie powinien dziwić fakt, że 37 proc. osób ma wątpliwości czy po 1 lipca na ulicach nie zapanuje bałagan. Na tym tle pozytywnie wyróżniają się gminy, które ze swoich obowiązków wywiązały się na czas, spełniając oczekiwania mieszkańców i dostarczając im rzetelnych i kompletnych informacji, za pośrednictwem mediów, serwisów społecznościowych i podczas bezpośrednich spotkań - komentuje wyniki badań Michał Kudła, dyrektor działu Gas & Industry w On Board PR Ecco Network.

Piotr Zimolzak z SW Research jest zdania, że negatywna ocena mieszkańców regionu centralnego może wynikać z tego, że władze Warszawy przesunęły w czerwcu plany wprowadzenia w życie zaleceń ustawy śmieciowej na termin późniejszy, jednocześnie unieważniając przetargi oraz żądając ponownego złożenia deklaracji określającej liczbę osób zamieszkujących gospodarstwo domowe.

Blisko połowa ankietowanych (47 proc.) zapytana o oczekiwania względem firmy odpowiedzialnej za wywóz odpadów deklaruje, że usługa, co oczywiste, ma być tania. W dalszej kolejności oczekujemy wysokiej częstotliwości wywozu śmieci (27 proc.) oraz zachowania czystości (10 proc.). Jedynie 6 proc. ankietowanych zwróciło uwagę na konieczność stosowania nowoczesnych metod i maszyn w procesie wywozu i segregacji śmieci.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 19-23.06.2013 wśród osób w wieku od 18 do 65 lat. Zebrano łącznie 815 w wypełnionych kwestionariuszy.