Z prośbą o interwencję w tej sprawie zgłosił się do Rzecznika Praw Obywatelskich Urząd Miasta Milanówek. W związku z burzami strażacy ochotnicy interweniowali od 1 stycznia do 18 marca b.r. ponad 200 razy – czyli więcej razy, niż zwykle w ciągu całego roku. Tymczasem brak przepisów przejściowych uniemożliwia wypłatę ekwiwalentu za uczestnictwo w tych działaniach.

Problem nie dotyczy tylko Milanówka, lecz ok. 15 tysięcy jednostek OSP w całej Polsce. O co dokładnie chodzi?

Do 1 stycznia 2022 r. strażacy OSP otrzymywali wynagrodzenie za udział m.in. w akcjach ratowniczych na podstawie gminnych uchwał wydawanych na podstawie przepisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 1 stycznia weszła w życie ustawa o OSP, do której przeszczepiono przepisy dot. ekwiwalentów z ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Stare przepisy uchylono, a razem z nimi zniknęło umocowanie samorządów do wydawania uchwał dotyczących ekwiwalentów, które w rezultacie straciły moc. Nowa ustawa zezwala zaś gminom na wydawanie uchwał w tym przedmiocie dopiero od 30 czerwca 2022 r.

- Oznacza to, że między 1 stycznia a 30 czerwca nie było obowiązujących uchwał gmin określających wysokość i warunki wypłacania ekwiwalentów. Rodzi to wiele pytań samorządów, jak wynagradzać strażakom udział w akcjach ratowniczych w tym okresie - napisał rzecznik Marcin Wiącek do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego. Prosi go o stanowisko i zainicjowanie zmiany ustawy dla wyjaśnienia sprawy.

Czytaj więcej

Gmina nie może zarządzać majątkiem ochotniczej straży pożarnej