Cała linia kolejowa trafiła do ewidencji zabytków

Wpisy do niej są podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez województwa, powiaty i gminy.

Aktualizacja: 16.12.2021 11:07 Publikacja: 15.12.2021 07:00

Cała linia kolejowa trafiła do ewidencji zabytków

Foto: AdobeStock

Lubuski wojewódzki konserwator zabytków zawiadomił spółkę kolejową, że włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków zespół linii kolejowej. Powstała ona w latach 1880–1918, jest zespołem różnych, ale powiązanych technicznie i funkcjonalnie, obiektów wytworzonych przez człowieka i ma unikalny charakter – ocenił. Po II wojnie światowej przestało bowiem istnieć wiele linii kolejowych biegnących przez woj. lubuskie. Z niektórych nic nie zostało, inne straciły dotychczasowy charakter, zostały zdewastowane i nie kursują po nich pociągi. Nie wyklucza to jednak możliwości wykorzystania tego, co pozostało, np. na cele turystyczne.

Czytaj więcej

Sąd: drewniany budynek zachował status zabytku

Spółka zaskarżyła to rozstrzygnięcie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim. Argumentowała, że wpis linii do wojewódzkiej ewidencji zabytków obciąża ją wieloma obowiązkami sprzecznymi z obowiązkami zarządcy utrzymania infrastruktury kolejowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu. Domagała się uznania bezskuteczności wpisu i stwierdzenia, że wskazany zespół linii kolejowej w ogóle nie podlega wpisowi do ewidencji.

W ocenie spółki karta ewidencyjna tego zabytku ma błędy i niezgodności ze stanem faktycznym. Poza opisem historii linii nie ujawnia, które elementy infrastruktury składające się na nią są zabytkiem. Operuje bowiem pojęciem „zespół linii kolejowej", bez szczegółowej identyfikacji każdego obiektu. Do linii kolejowej przypisano również wszelkie sąsiadujące z nią zabudowania.

Sąd oddalił skargę spółki i ocenił: z treści dokumentów wynika, że linia kolejowa spełnia definicję zabytku z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Stanowi świadectwo minionej epoki, które powinno się zachować ze względu na wartość historyczną.

– Sąd uznał, że wpisanie linii kolejowej do wojewódzkiej ewidencji zabytków w pełni odpowiada wymogom ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz rozporządzenia ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków. Elementy, których uwzględnienia domaga się spółka, nie są wymagane przez obowiązujące przepisy – stwierdził sędzia sprawozdawca Sławomir Pauter, przedstawiając motywy wyroku.

W ocenie WSA identyfikacja „zespołu chronionych obiektów w postaci linii kolejowej", jakiej dokonał wojewódzki konserwator zabytków, jest wystarczająca. Dokładniejsza, w której konieczne będzie określenie działek ewidencyjnych, granic itp., ma być realizowana w zależności od potrzeb ochrony w innych etapach lub trybach, chociażby w gminnej ewidencji zabytków. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Go 725/21

Lubuski wojewódzki konserwator zabytków zawiadomił spółkę kolejową, że włączył do wojewódzkiej ewidencji zabytków zespół linii kolejowej. Powstała ona w latach 1880–1918, jest zespołem różnych, ale powiązanych technicznie i funkcjonalnie, obiektów wytworzonych przez człowieka i ma unikalny charakter – ocenił. Po II wojnie światowej przestało bowiem istnieć wiele linii kolejowych biegnących przez woj. lubuskie. Z niektórych nic nie zostało, inne straciły dotychczasowy charakter, zostały zdewastowane i nie kursują po nich pociągi. Nie wyklucza to jednak możliwości wykorzystania tego, co pozostało, np. na cele turystyczne.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Co można wybudować bez pozwolenia na własnej posesji? Garaż? A może oczko wodne?
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Prawo dla Ciebie
Trybunał: ustawa przyjęta bez Kamińskiego i Wąsika jest niezgodna z konstytucją
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Sądy i trybunały
Andrzej Duda powołał Mikołaja Pawlaka na sędziego
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży