Sąd: zameldowany ma zapłacić czynsz za lokal komunalny, chociaż w nim nie mieszkał. RPO składa skargę do SN

Do Sądu Najwyższego wpłynęła skarga rzecznika praw obywatelskich w sprawie mężczyzny obciążonego długiem rodziców za zaległy czynsz, chociaż z nimi wówczas nie mieszkał.

Publikacja: 04.02.2021 07:54

Sąd: zameldowany ma zapłacić czynsz za lokal komunalny, chociaż w nim nie mieszkał. RPO składa skargę do SN

Foto: Adobe Stock

Historia dotyczy sądowego nakazu zapłaty sprzed kilku lat. Rodzice pozwanego od 2008 r. nieregularnie uiszczali opłaty eksploatacyjne z tytułu najmu mieszkania komunalnego. W końcu 2013 r. gmina wytoczyła im proces o zapłatę, a sąd rejonowy na posiedzeniu niejawnym wydał nakaz zapłaty. Od pozwanych zasądzono ok. 20 tys. zł, a orzeczeniem objęto także ich dorosłego syna.

Ten wniósł sprzeciw od nakazu, argumentując, że nie wiedział o zaległościach, gdyż od 2007 r. nie mieszkał już z rodzicami. Do sprzeciwu dołączył dokumenty potwierdzające, że w tym okresie zawarł umowę najmu innego mieszkania.

Czytaj także: Nie można utrzymywać fikcji meldunkowej - wyrok WSA

Sprzeciw został odrzucony z powodu błędów formalnych. Nakaz zapłaty stał się prawomocny. Co więcej, z racji bezskuteczności egzekucji wobec pozostałych dłużników gmina dochodzi zapłaty wyłącznie od pozwanego syna. On sam ma trudną sytuację finansową: otrzymuje rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a jego żona ma rentę socjalną. Małżonkowie wychowują czworo dzieci.

Sprawą zainteresował się RPO i postanowił wnieść skargę nadzwyczajną do SN.

– Orzeczenie jest sprzeczne z art. 688[1] kodeksu cywilnego, zgodnie z którym za długi z tytułu czynszu najmu odpowiadają wraz z najemcą tylko pełnoletnie osoby, które wspólnie z nim mieszkają w lokalu mieszkalnym. Zapadłe orzeczenie narusza prawo materialne, bo długiem obciążono osobę, która w ogóle nie ponosi za niego odpowiedzialności w świetle prawa. Taka sytuacja narusza także zasady i prawa określone w konstytucji – tłumaczy Łukasz Starzewski z Biura RPO.

Adwokat Jacek Pałka zwraca uwagę, że przepisy prawa cywilnego są traktowane przez gminy dość pragmatycznie, gdyż na ich podstawie pozywa się wszystkie osoby zameldowane pod danym adresem i czeka na ewentualne zarzuty pozwanych. Ci wykazują, iż nie mieszkają w lokalu wraz z najemcą głównym. Z reguły są to dorosłe dzieci, małżonkowie lub konkubenci, którzy mieszkali w mieszkaniu z najemcą głównym, a następnie ich drogi się rozeszły. Natomiast się nie wymeldowali, a gminy „ponownie ich łączą" roszczeniami za mieszkanie.

– Jest to problem dotyczący przede wszystkim nakazów zapłaty, gdzie sądy przyjmują za gminą domniemanie zamieszkiwania pozywanych i wydają nakazy zapłaty, doręczając korespondencję pozwanym – wyjaśnia mec. I dodaje, że sprawa będąca przedmiotem skargi rzecznika pokazuje, jak niezbędna jest pomoc zawodowego pełnomocnika.

Historia dotyczy sądowego nakazu zapłaty sprzed kilku lat. Rodzice pozwanego od 2008 r. nieregularnie uiszczali opłaty eksploatacyjne z tytułu najmu mieszkania komunalnego. W końcu 2013 r. gmina wytoczyła im proces o zapłatę, a sąd rejonowy na posiedzeniu niejawnym wydał nakaz zapłaty. Od pozwanych zasądzono ok. 20 tys. zł, a orzeczeniem objęto także ich dorosłego syna.

Ten wniósł sprzeciw od nakazu, argumentując, że nie wiedział o zaległościach, gdyż od 2007 r. nie mieszkał już z rodzicami. Do sprzeciwu dołączył dokumenty potwierdzające, że w tym okresie zawarł umowę najmu innego mieszkania.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Podatki
Sprzedali odziedziczone mieszkanie. Zapędy fiskusa musiał zastopować sąd
Zawody prawnicze
Czystki w krakowskich prokuraturach. To ewenement w skali całego kraju
Sądy i trybunały
Pracownicy sądów i prokuratur przedstawili swoje żądania Bodnarowi
Zadania
Zielona rewolucja w polskich miastach. Muszą stworzyć plany klimatyczne
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Prawo karne
Polak skazany na dożywocie w Kongu jest już na wolności