Tryb zmiany płci ustali cała Izba Cywilna

Ze względu na wagę kwestii, którzy bliscy transseksualisty mają brać udział w sprawie o zmianę metrykalnej płci siedmiu sędziów SN skierowało ją w piątek do całej izby.

Publikacja: 19.01.2024 14:44

Tryb zmiany płci ustali cała Izba Cywilna

Foto: stock.adobe.com

Przez szereg lat w orzecznictwie dominowało stanowisko, że takie powództwo transseksualista, czy to mężczyzna czy kobieta, wytacza rodzicom, a jeśli pozostawał w związku małżeńskim także współmałżonkowi lub jego dzieciom. Sąd Najwyższy  wyroku z 10 stycznia 2019 r. ( sygn. II CSK 371/18) stwierdził, że wystarczy tylko udział w takiej sprawie rodziców, a jak nie żyją zastępowanych przez kuratora.

Zmiana płci — komu wytoczyć powództwo

Wtedy zareagował Prokurator Generalny (jeszcze Zbigniew Ziobro) i wystąpił z wnioskiem o rozstrzygnięcie, że w sprawie o ustalenie albo zmianę płci, wytoczonej przez osobę transseksualną pozostającą w związku małżeńskim lub mającą dzieci, po stronie pozwanej muszą wystąpić obok żyjących rodziców, nierozwiedziony małżonek lub dzieci powoda. Dlatego, że mają prawo do ochrony swoich dóbr osobistych, jak prawo do niezakłóconego życia rodzinnego.

Godność osoby transpłciowej

Pogląd w tej sprawie przedstawiła też jako organizacja społeczna, Kampania Przeciw Homofobii wskazując, że w postępowaniu o uzgodnienie płci, ochroną powinna być objęta przede wszystkim godność osoby transpłciowej, co wymaga uczynienia tego postępowania możliwie najmniej uciążliwym, a uwzględnienie stanowiska PG, odniesie przeciwny skutek.

Czytaj więcej

Ustawa o związkach partnerskich coraz bliżej. Czy prezydent ją podpisze?

Do sprawy przystąpił także Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek, wskazując, że w postępowaniach dotyczących korekty płci metrykalnej nie ma rozbieżności co do osób, które powinny występować po stronie pozwanej, nie ma wiec potrzeby ujednolicenia orzecznictwa i podejmowania przez SN uchwały.

Według badań RPO w latach 2020-2022 takie powództwa wniosło 1157 osób, z czego prawomocnie oddalono tylko w 4. W większości tych spraw po stronie pozwanej nie występował ani małżonek ani dzieci powodów, a tylko w trzech był to małżonek. Niemal w każdej sprawie byli to rodzice albo kurator ustanowiony w to miejsce.

Sygn. akt III CZP 143/22

Czytaj więcej

Sąd odmówił korekty płci. RPO składa skargę nadzwyczajną
Nieruchomości
Odszkodowanie dla Agnes Trawny za ziemię na Mazurach. Będzie apelacja
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Sądy i trybunały
Wierzyciel powinien sprawdzić, czy dłużnik jeszcze żyje
Za granicą
Polacy niewpuszczeni na obchody wyzwolenia obozu w Ravensbrück
Sfera Budżetowa
Setki milionów dla TVP po cichu. Posłowie w Komisji Finansów Publicznych zdecydowali
Zawody prawnicze
Prokuratura Krajowa podjęła kolejne działania ws. Ewy Wrzosek