Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. konkubinatów jednopłciowych

Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego par jednopłciowych.

Publikacja: 24.05.2023 10:18

Trybunał w Strasburgu wydał wyrok ws. konkubinatów jednopłciowych

Foto: Adobe Stock

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu złożyło 21 par jednopłciowych z Rumunii. Skarżyli się na brak możliwości sformalizowania swoich związków. Miał to naruszać stanowić dyskryminację ze względu na orientację seksualną (art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) oraz narusza ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji). Tamtejsze prawo stanowi bowiem, że małżeństwo może zawrzeć wyłącznie kobieta i mężczyzna (art. 271 Kodeksu cywilnego), a tzw. małżeństwa jednopłciowe są zakazane (art. 277 §1 Kodeksu cywilnego).

W wydanym we wtorek wyroku ETPC uznał, że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego skarżących (art. 8 Konwencji). W uzasadnieniu Trybunał odwołał się do dotychczasowego orzecznictwa zgodnie z którym państwa mają obowiązek zapewnienia ram prawnych, umożliwiających uznawanie i ochronę związków par tej samej płci.

Przypomnijmy, iż w styczniu Wielka Izba Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wydała wyrok ws. Fedotova i inni p. Rosji. Skargę złożyły trzy pary jednopłciowe, których zawiadomienia o zawarciu małżeństwa zostały odrzucone przez rosyjskie urzędy, a sądy krajowe podtrzymały decyzje. Stosunkiem 14 głosów do trzech skład orzekający wskazał, że art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, chroniący prawo do życia prywatnego i rodzinnego, nakłada na państwa strony konwencji obowiązek prawnego uznania związków osób tej samej płci.

W wyroku dotyczącym Rumunii podkreślono, że negatywne nastawienie ze strony heteroseksualnej większości nie może przeważać nad interesem skarżących w uznaniu ich związków. Co więcej, zdaniem ETPC, uznanie związków osób tej samej płci nie wpłynęłoby negatywnie na instytucję małżeństwa. 

Wyrok zapadł większością 5 do 2 głosów. Sędziowie prof. Krzysztof Wojtyczek z Polski oraz dr Armen Harutyunyan z Armenii złożyli zdania odrębne. Ich zdaniem Rumunia nie naruszyła art. 8 Konwencji, gdyż przepis ten dopuszcza różne formy prawnego uznania konkubinatu jednopłciowego, więc nie musi to być rejestracja (jak twierdzi Trybunał), ale mogą to być również pewne udogodnienia w różnych dziedzinach prawa, z których pary jednopłciowe mogą korzystać bez konieczności rejestracji ich konkubinatu jako małżeństwa czy „związku partnerskiego".

Trybunał oddalił skargi w części dotyczącej żądania wypłaty zadośćuczynienia, uznając, iż wystarczającą rekompensatą jest stwierdzenie naruszenia art. 8 Konwencji.

Czytaj więcej

Po wyroku ETPC Polska musi uznać związki jednopłciowe

Skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu złożyło 21 par jednopłciowych z Rumunii. Skarżyli się na brak możliwości sformalizowania swoich związków. Miał to naruszać stanowić dyskryminację ze względu na orientację seksualną (art. 14 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności) oraz narusza ich prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego (art. 8 Konwencji). Tamtejsze prawo stanowi bowiem, że małżeństwo może zawrzeć wyłącznie kobieta i mężczyzna (art. 271 Kodeksu cywilnego), a tzw. małżeństwa jednopłciowe są zakazane (art. 277 §1 Kodeksu cywilnego).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży