Każdy będzie miał dostęp do wzorów dokumentów publicznych wraz z opisem ich zabezpieczeń i sposobu weryfikacji ich autentyczności. Zostaną zamieszczone w elektronicznym Rejestrze Dokumentów Publicznych. Takie zmiany przewiduje projekt ustawy o dokumentach publicznych.

Planowane jest też skategoryzowanie dokumentów w zależności od ich wpływu na bezpieczeństwo państwa i określenie wymagań co do zabezpieczeń. Powstanie też Drukarnia Narodowa. Będą w niej wytwarzane najważniejsze dokumenty.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe