Minister infrastruktury przygotował projekt nowego rozporządzenia w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów. Nowe przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2018 r.

Co proponuje minister? Uproszczenie obowiązku tłumaczenia dowodu rejestracyjnego i nowe pojemności rejestracyjne dla motocykli i motorowerów. Producenci tablic rejestracyjnych będą musieli także używać jednej czcionki, by ujednolicić i uprościć proces produkcji i badań tych tablic oraz poprawić ich estetykę.

Minister zamierza również zrezygnować z oświadczeń właścicieli pojazdów pod żądanych pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawartych w dotychczasowym rozporządzeniu.

W projekcie pojawią się także nowe ułatwienia dla osób wnioskujących o wydanie trzeciej tablicy dla bagażnika, m.in. na rowery. Wniosek będzie mógł być złożony np. za pośrednictwem poczty zwykłej albo środkami komunikacji elektronicznej.

Mniej formalności będzie także w procedurze wyrejestrowania z urzędu pojazdu przekazanego do stacji demontażu. Po zmianie pojawią się również mniejsze tablice rejestracyjne dla aut sprowadzanych z rynku azjatyckiego i amerykańskiego. Takich aut jest coraz więcej, a konstrukcyjnie mają mniej miejsca na tablicę. O rejestracji w Polsce auta sprowadzonego z Unii Europejskiej starosta poinformuje swojego unijnego odpowiednika, który wydał dowód, tak jak o jego cechach identyfikacyjnych lub zatrzymaniu dowodu rejestracyjnego.

etap legislacyjny: uzgodnienia międzyresortowe