Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych negatywnie zaopiniowała lokalizację punktu sprzedaży napojów alkoholowych. Samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło natomiast, że ponieważ zażalenie na to postanowienie wpłynęło z jednodniowym uchybieniem ustawowego terminu, nie mogło być rozpatrzone.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach Zofia N. (dane zmienione) stwierdziła, że odwołanie od postanowienia komisji złożyła w skrzynce podawczej urzędu miejskiego w terminie. Nie mogła przewidzieć, że korespondencja z tej skrzynki zostanie wyjęta z dwudniowym opóźnieniem. W otoczeniu urny odgrywającej rolę skrzynki podawczej ani na samej skrzynce nie było żadnej informacji, jakoby miała być opróżniana rzadziej niż raz na dzień. Albo że nie należy w niej umieszczać pism terminowych lub że w takim przypadku organ nie ponosi odpowiedzialności za uchybienie terminu. Skoro urząd decyduje się na uruchomienie w swojej siedzibie skrzynki podawczej, powinien wyczerpująco informować o ryzyku i skutkach korzystania z takiego sposobu korespondowania – dowodziła skarżąca.

Samorządowe kolegium odwoławcze twierdziło natomiast, że zażalenie Zofii Z. zostało pozostawione w skrzynce podawczej urzędu miasta nie 14 października 2020 r., jak twierdzi petentka, lecz 16 października 2020 r., czyli jeden dzień po terminie. Korespondencję wyjęto wprawdzie dopiero w poniedziałek 19 października, lecz zarejestrowano ją z datą wpływu 16 października.

Czytaj także: Brak wiedzy nie powinien wiązać się z krzywdą - WSA o prawie do uzyskania informacji od urzędnika

Sąd uznał jednak takie wyjaśnienia za niewystarczające do stwierdzenia, iż skarżąca uchybiła terminowi do wniesienia zażalenia – i uchylił postanowienie kolegium.

– Przepisy nie wyjaśniają wprost, czy dopuszczalne jest pisemne wnoszenie podań w taki sposób, jak to się stało w tej sprawie, czyli za pośrednictwem skrzynki podawczej – stwierdził sędzia sprawozdawca Jacek Kuza. – Jeżeli jednak organ zorganizuje taki szczególny system wnoszenia podań, ma obowiązek zaspokoić uprawnienia stron do uzyskania potwierdzenia ich wniesienia oraz informację o tym. Nie zmienia tego fakt, że istnieją również inne możliwości wnoszenia podań.

Zdaniem sądu nie ustalono, czy stronom zapewniono takie informacje. Nie wyjaśniono np., z jaką częstotliwością, w jakich dniach i godzinach wyciągano korespondencję z urny pełniącej funkcję skrzynki podawczej urzędu miasta. I czy możliwe było wrzucenie podania do tej urny 14 lub 15 października 2020 r., a wyciągnięcie go dopiero 16 czy 19 października 2020 r. Nie wiadomo także, czy istniała możliwość korzystania z takiego sposobu korespondencji również poza godzinami pracy urzędu miasta, i jak określano wówczas datę wpływu podania do organu. Z tych wszystkich względów WSA uchylił postanowienie kolegium.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: II SA/Ke 42/21

Autopromocja
Wyjątkowa okazja

Roczny dostęp do treści rp.pl za pół ceny

KUP TERAZ