Międzynarodowa kancelaria prawna White & Case doradzała konsorcjum polskich i międzynarodowych instytucji finansowych w związku z podpisaniem umowy kredytów na finansowanie projektu inwestycyjnego „Polimery Police" na łączną kwotę ponad 5 miliardów PLN.

Umowa kredytów została zawarta pomiędzy Grupą Azoty Polyolefins S.A. a konsorcjum instytucji finansowych, w skład którego wchodzą: Alior Bank S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A. (bank koordynujący transakcję finansowania projektu), BNP Paribas Bank Polska S.A., Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) S.A. Poland Branch, mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2, Santander Bank Polska S.A. oraz ICBC Standard Bank PLC (działający w charakterze hedge counterparty).

Umowa kredytów przewiduje udzielenie kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 487 800 000 EUR, kredytu terminowego w maksymalnej kwocie 537 700 000 USD, kredytu obrotowego VAT w maksymalnej kwocie 150 000 000 PLN oraz kredytu obrotowego w maksymalnej kwocie 180 000 000 USD.

Dodatkowo, w związku z umową kredytów Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police" S.A. oraz spółka Grupa Azoty S.A. zawarli z Grupą Azoty Polyolefins S.A. oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (działającym jako agent kredytu oraz agent zabezpieczenia) umowę gwarancji udzielenia pożyczki wspierającej (w formule pożyczki podporządkowanej) w kwocie do 105 000 000 EUR.

Uruchomienie środków nastąpi po spełnieniu warunków zawieszających przewidzianych w treści tej umowy kredytów.

Polimery Police to największy projekt inwestycyjny w historii Grupy Azoty. Głównymi obiektami kompleksu chemicznego będą instalacje do produkcji propylenu oraz polipropylenu. Zgodnie z harmonogramem rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji ma nastąpić w czwartym kwartale 2022 r.

W skład zespołu White & Case doradzającego konsorcjum banków weszli Tomasz Ostrowski, partner, Nicholas Coddington, Michał Zieniewski, partnerzy lokalni, Katarzyna Jakubiak, counsel, Mateusz Zawistowski, Jerzy Oppeln-Bronikowski, Mariusz Bujacz, associates, oraz Katarzyna Wadycka, associate trainee.