Michał Cecerko w ramach Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć stworzył i rozwija zespół postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Doradza zarówno dłużnikom, jak i wierzycielom w działaniach restrukturyzacyjnych, a także reprezentuje ich w postępowaniach sądowych oraz w negocjacjach pozasądowych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie M&A, doradza inwestorom w tzw. distressed assets.

Maciej Orkusz związany jest z Praktyką Postepowań Spornych. Specjalizuje się w sprawach sądowych i sądowo-administracyjnych, arbitrażowych oraz prawie umów. Reprezentuje klientów m.in. w sporach dotyczących czynności bankowych, sporach budowlanych, jak i z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji. Uczestniczył w krajowych i międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych prowadzonych według reguł UNCITRAL oraz regulaminów sądów polubownych.

Jakub Wieszczeczyński specjalizuje się w transakcjach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacjach i sprawach korporacyjnych. W ramach Praktyki Prawa Spółek, Fuzji i Przejęć aktywnie działa na rzecz prywatnych przedsiębiorców i inwestorów, w szczególności w zakresie zagadnień sukcesyjnych. Reprezentuje krajowych i międzynarodowych klientów, szczególnie z branży FMCG oraz nowych technologii.