Oferta publiczna zakończyła się sukcesem, a akcjonariusze złożyli łącznie zapisy na ponad 109 milionów akcji. Pod względem wartości oferta publiczna akcji nowej emisji Grupy LOTOS jest największą ofertą publiczną nowych akcji przeprowadzoną w Polsce w 2014 roku oraz jedną z największych tegorocznych polskich ofert publicznych. Dotychczasowy większościowy akcjonariusz spółki, Skarb Państwa, wziął udział w ofercie publicznej utrzymując swój udział w ogólnej liczbie głosów w spółce.

Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz Grupy LOTOS w zakresie prawa polskiego, angielskiego oraz amerykańskiego. Doradztwo prawne obejmowało, między innymi, przygotowanie dokumentacji na potrzeby oferty publicznej, w tym prospektu emisyjnego oraz międzynarodowego dokumentu informacyjnego, doradztwo na rzecz spółki w procesie zatwierdzenia prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, doradztwo korporacyjne na potrzeby przygotowania oraz przeprowadzenia oferty nowych akcji. Prawnicy Greenberg Traurig doradzali również Grupie LOTOS przy zawarciu umowy z Ministrem Skarbu Państwa dotyczącej wsparcia niebędącego pomocą publiczną, która stanowiła podstawę dla udziału Skarbu Państwa w nowej emisji akcji spółki.

Transakcję nadzorowali Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig, oraz Ireneusz Matusielański, Partner w warszawskim biurze Greenberg Traurig, wspomagani przez Partnerów Federico Salinasa (Warszawa; doradztwo w zakresie prawa amerykańskiego) oraz Jamesa Mountaina (Londyn; doradztwo w zakresie prawa angielskiego).

W skład zespołu prawników weszli również Paweł Piotrowski (partner lokalny), Karolina Dunin-Wilczyńska i Mateusz Chmielewski (Senior Associates) oraz Marek Kłeczek, Marta Drywa, Dawid Kędzierski, Piotr Płatnerz, Agata Wiśniewska i Andrzej Zając (Associates).

„Cieszy nas sukces klienta i pozyskanie środków na dalszy rozwój, zwłaszcza w przypadku ambitnych planów rozwojowych Grupy LOTOS. Cieszy nas tym bardziej, że po raz pierwszy w ramach transakcji o takiej skali i wartości udało się uruchomić środki zgromadzone w Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców, co umożliwiło Skarbowi Państwa objęcie akcji nowej emisji i wsparcie planów rozwoju Grupy LOTOS" podkreślił Jarosław Grzesiak, Partner Zarządzający warszawskiego biura Greenberg Traurig.

Grupa LOTOS jest wiodącym koncernem naftowym zajmującym się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą detaliczną i hurtową produktów naftowych. Od 2005 akcje Grupy LOTOS są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.