Potwierdził to w niedawnym wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie, do którego trafiła skarga prokuratora rejonowego w Braniewie na uchwałę Rady Gminy Wilczęta. W uchwale tej ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków - ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.

Od kiedy liczyć