Urzędy nie będą już musiały pracować od 8.15 do 16.15

Urzędy administracji rządowej nie będą już musiały pracować od 8.15 do 16.15, ale w soboty nie będą otwarte – wyjaśnia Sylwia Ojdym, zastępca dyrektora departamentu służby cywilnej KPRM.

Publikacja: 27.11.2023 07:30

Urzędy nie będą już musiały pracować od 8.15 do 16.15

Foto: PAP/Wojciech Pacewicz

Co się zmieniło w czasie pracy urzędów na podstawie zarządzenia prezesa Rady Ministrów, które weszło ostatnio w życie, i co ma się zmienić na podstawie projektowanego rozporządzenia?

Zmiany w obu aktach właściwie są tożsame. Główną zmianą jest, że urzędy administracji rządowej nie będą już musiały pracować od 8.15 do 16.15. W rezultacie wprowadzonych zmian urząd musi wykonywać swoje zadania od poniedziałku do piątku przez osiem godzin, rozpoczynając nie wcześniej niż o 7.00 i nie później niż o 10.00. To dyrektor generalny zdecyduje, o której urząd będzie zaczynał pracę. Czym innym jest natomiast praca poszczególnych pracowników. Ona może być jeszcze inaczej rozłożona, pod warunkiem że urząd zachowa zdolność do wykonywania zadań, jak wskazuje zarządzenie (tj. przez osiem godzin rozpoczynających się pomiędzy 7.00 a 10.00). Wykonywanie zadań nie wymaga jednoczesnej obecności wszystkich pracowników.

Media obiegła informacja, że urzędy będą czynne do 18.00.

Urzędy, które zapewniają obsługę interesantów, powinny być czynne przynajmniej jeden dzień w tygodniu od 8.00 do 18.00. Tak było też wcześniej. Tu nie zmieniło się nic.

Czy jakiś urząd może być czynny codziennie od 10.00 do 18.00?

Może, jeśli jego dyrektor generalny tak zdecyduje. Dzięki wprowadzonym zmianom ma on większą elastyczność. Wszystko zależy jednak od charakteru zadań urzędu.

Pojawiły się też doniesienia, że urzędy będą czynne w sobotę. Czy to prawda?

Absolutnie nie. Prezes Rady Ministrów będzie mógł wyznaczyć jakiś dzień, np. 2 maja, jako wolny. Taki dzień trzeba będzie odpracować. Wówczas dyrektor generalny urzędu wyznaczy jakąś sobotę na odpracowanie tego dnia, ale nie oznacza to, że soboty staną się na stałe dniem pracy urzędów. To sytuacje stanowiące wyjątek, a nie regułę.

Jakich urzędów dotyczą te regulacje? Czy urzędy gmin są nimi objęte?

Absolutnie nie. Zarządzenie dotyczy wyłącznie administracji rządowej, a projektowane rozporządzenie ma dotyczyć niektórych innych urzędów – Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Urzędu Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Urzędu Państwo- wej Komisji do spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu Małoletnich Poniżej lat 15 oraz regionalnych izb obrachunkowych.

Czytaj więcej

Urzędy dla obywateli. Czy administracja wprowadzi elastyczne godziny pracy
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego