Prezez UOKiK zyska kolejne kompetencje

Egzekwowanie unijnych reguł konkurencji będzie bardziej efektywne w państwach UE.

Publikacja: 13.03.2023 07:33

Prezez UOKiK zyska kolejne kompetencje

Foto: Adobe Stock

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy implementują dyrektywę Parlamentu i Rady mającą nadać organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ma ono prowadzić do tego, by uprawnienia krajowych organów ochrony konkurencji były tożsame z tymi, które posiada Komisja Europejska. Przyjęto więc, że poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji przez jednego przedsiębiorcę dopuszcza się tego również ten, kto wywiera na niego „decydujący wpływ”. I to nie tylko „spółka matka”, ale i „babcia” oraz kolejne. Kara łączna będzie nakładana solidarnie, a jej podstawą mają być obroty wszystkich spółek. Odpowie także osoba, która po naruszeniu zaprzestała działalności (najczęściej dotyczy to bowiem naruszania zbiorowych interesów konsumentów czy sprzedaży na tzw. pokazach). Osoby fizyczne będą też mogły być ukarane za niestawienie się na przesłuchaniu przed UOKiK, przekazanie mu nieprawdziwych informacji, odmowę ich przekazania lub nieuzasadniony wniosek o procedurę łagodzenia kary.

Czytaj więcej

UOKiK dostatecznie chroni prawa rolników. Kodeks rolny niepotrzebny?

Ustawa przewiduje wiele nowych uprawnień dla prezesa UKOiK, np. możliwość nakładania kar na związki przedsiębiorców – do 10 proc. sumy ich światowego obrotu z zeszłego roku – jednak od każdego będzie można żądać jedynie kwoty do 10 proc. jego własnego obrotu lub 10 tys. euro. Z kary zostaną zwolnieni ci, którzy nie wdrożyli decyzji związku naruszających zasady konkurencji. Kara pieniężna będzie mogła być zaś nałożona za niewykonanie decyzji prezesa UOKiK (nawet nieumyślnie). Oddzielne kary prezes nałoży za opóźnienia w wykonaniu jego decyzji, zarządzeń, niestawienie się na przesłuchanie, lub opóźnianie rozpoczęcia kontroli czy przeszukania. Kara ta wynosi do 5 proc. średniego dziennego obrotu przedsiębiorcy.

Prezes UOKiK skorzysta ponadto ze środków strukturalnych, nakazując m.in. podział przedsiębiorcy, zbycie części majątku, powierzenie jakiejś działalności konkretnemu podmiotowi. Tylko jednak, gdy inne środki nie przyniosą zamierzonego celu, lub byłyby jeszcze bardziej dokuczliwe.

Zmodyfikowano też przepisy dotyczące kontroli, wprost wskazując, że w jej trakcie pracownik urzędu może żądać ustnych wyjaśnień od pracownika. Będzie też mógł – po poinformowaniu kontrolowanego – utrwalać dźwięk i obraz z poszczególnych czynności kontrolnych (dziś to jest możliwe tylko w uzasadnionych przypadkach).

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Nowe przepisy implementują dyrektywę Parlamentu i Rady mającą nadać organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnienia do skuteczniejszego egzekwowania prawa i zapewnienia należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego. Ma ono prowadzić do tego, by uprawnienia krajowych organów ochrony konkurencji były tożsame z tymi, które posiada Komisja Europejska. Przyjęto więc, że poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji przez jednego przedsiębiorcę dopuszcza się tego również ten, kto wywiera na niego „decydujący wpływ”. I to nie tylko „spółka matka”, ale i „babcia” oraz kolejne. Kara łączna będzie nakładana solidarnie, a jej podstawą mają być obroty wszystkich spółek. Odpowie także osoba, która po naruszeniu zaprzestała działalności (najczęściej dotyczy to bowiem naruszania zbiorowych interesów konsumentów czy sprzedaży na tzw. pokazach). Osoby fizyczne będą też mogły być ukarane za niestawienie się na przesłuchaniu przed UOKiK, przekazanie mu nieprawdziwych informacji, odmowę ich przekazania lub nieuzasadniony wniosek o procedurę łagodzenia kary.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Płace
Ostatnia taka podwyżka pensji. W przyszłym roku czeka nas rewolucja
Sądy i trybunały
Bezsilność Trybunału rośnie. Uchwała naprawcza Sejmu ponad wyrokiem TK
Konsumenci
Rzecznik generalny TSUE o restrukturyzacji Getin Banku: ocenić musi polski sąd
Podatki
Uparty obdarowany zapłaci podatek, bo nie chciał pokazać wydruku z konta
Materiał Promocyjny
Jaki jest proces tworzenia banku cyfrowego i jakie czynniki są kluczowe dla jego sukcesu?
Sądy i trybunały
Sędzia, który kradł pendrive'y nadal w zawodzie. Zarabia 10 tys. zł miesięcznie
Podatki
Skarbówka będzie łapać już tylko prawdziwych oszustów