Jakie przepisy są właściwe - spory kompetencyjne o administracyjne kary pieniężne

Upływ pięciu lat od wejścia w życie nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w czerwcu 2017 r. nie rozwiązał wszystkich kwestii okresu przejściowego. Istotną wówczas zmianą było wprowadzenie do K.p.a. działu IVa „Administracyjne kary pieniężne”. Na tym tle powstają nadal spory kompetencyjne.

Publikacja: 12.12.2022 23:51

Jakie przepisy są właściwe - spory kompetencyjne o administracyjne kary pieniężne

Foto: Adobe Stock

W wielu ustawach są odrębne regulacje związane z karami pieniężnymi. Organy mają problem z zastosowaniem właściwych przepisów do spraw toczących się w okresie sprzed nowelizacji, co powoduje powstanie sporów kompetencyjnych lub o właściwość. Na czym one polegają?

W praktyce pojęcie sporu o właściwość lub kompetencyjnego jest używane zamiennie albo jest rozumiane jako synonim. Pojęcia „właściwość” używa się przeważnie zamiennie z terminem „kompetencja”. Na gruncie przepisów prawa materialnego i procesowego terminy te mają odmienne znaczenie. Przez spór o właściwość należy rozumieć sytuację, gdy przynajmniej dwa organy administracji publicznej jednocześnie uważają się za właściwe do prowadzenia postępowania i rozstrzygnięcia sprawy lub też każdy z nich uważa się za niewłaściwy do jej załatwienia. Przy czym warunkiem zaistnienia tego sporu jest zakres spraw administracji publicznej, załatwianych przez organ w drodze wydania aktu administracyjnego.

Pozostało 89% artykułu

Treść dostępna jest dla naszych prenumeratorów!

Kontynuuj czytanie tego artykułu w ramach e-prenumeraty Rzeczpospolitej. Korzystaj z nieograniczonego dostępu i czytaj swoje ulubione treści w serwisie rp.pl i e-wydaniu.

Spadki i darowizny
Ten testament wywołuje najwięcej sporów. Sąd Najwyższy wydał ważny wyrok
Prawo karne
Akta znalezione w domu Zbigniewa Ziobry. Prokuratura przekazała nowe informacje
ABC Firmy
Firma zapłaci prawie 240 tys. zł kary. Wszystko przez zgubionego pendrive'a
Zawody prawnicze
Adwokaci apelują do Tuska. Chcą uchylenia rozporządzenia MS
Praca, Emerytury i renty
Czternasta emerytura z wieloma znakami zapytania. Będzie podwyżka?
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?