Oskarżonemu Tomaszowi N. zarzuca się m.in. uzyskiwanie poufnych informacji od funkcjonariuszy w celu zapewnienia przedsiębiorcom ochrony przed kontrolą skarbową, zarzuty dotyczą okresu, w którym pełnił funkcję Naczelnika Wydziału Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Szczecinie.

Czytaj więcej

22 zarzuty i areszt dla urzędników Krajowej Administracji Skarbowej

Mężczyna wykorzystywał swoje znajomości wśród przedstawicieli organów państwowych zajmująych się ściganiem przestępczości gospodarczej związane z zajmowanym przez niego stanowiskiem. Jak wskazuje Prokuratura Krajowa oskarżony miał kontaktować się z funkjonariuszami Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub byłej Izby Celnej celem uzyskania informacji w jakich przedsiębiorstwach mogą być przeprowadzone kontrole podatkowe. 

Poufne dane przekazane przez nieświadomych intencji funkcjonariuszy miały uchronić znajomych przedsiębiorców Tomasza N. przed negatywnymi skutkami tychże kontroli. Mężczyzna miał również przekroczyć swoje uprawnienia pomagając w odzyskaniu zainwestowanych środków przez jednego ze swoich dłużników.

Byłemu urzędnikowi zarzucono nadużycie uprawnień, udzielenia korzyści majątkowej w zamian za pośrednictwo w załatwieniu sprawy w instytucji państwowej (ostatecznie sprawa nie została rozwiązana zgodnie z życzeniem oskarżonego) oraz nakłaniania pracownika organów skarbowych do przekroczenia uprawnień. Czyny te zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Poza Tomaszem N. aktem oskarżenia objęto jednego z zaprzyjaźnionych z nim przedsiębiorców.