Kanwą sprawy była dwutygodniowa wycieczka na Gran Canaria z marca 2020 roku. na ograniczenia, które zostały wprowadzone na tej wyspie 15 marca 2020 r. w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID-19, i na ich wcześniejszy powrót. Zamknięte zostały bowiem plaże i zastosowano godzinę policyjną, w związku z czym podróżnym zezwolono na opuszczenie pokoju hotelowego wyłącznie w celu zaopatrzenia się w żywność. Zabroniono korzystania z basenu i leżaków, a także anulowano program rozrywkowy.

Organizator odmówił przyznania im obniżki ceny, uznając, że nie można mu przypisać odpowiedzialności za to, co stanowi „ogólne ryzyko życiowe”. Sprawa zakończyła się, więc pozwem przeciwko organizatorowi.

Czytaj więcej

Co zrobić, by nie stracić pieniędzy za urlop przez dodatni wynik testu na COVID

Rozpatrujący sprawę Sąd okręgowy w Monachium zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości z wnioskiem o dokonanie wykładni dyrektywy w sprawie imprez turystycznych. Przewiduje ona, że podróżny jest uprawniony do odpowiedniej obniżki ceny za każdy okres, w trakcie którego występowała niezgodność świadczonych usług, chyba że organizator udowodni, że odpowiedzialność za niezgodność można przypisać podróżnemu.

W dzisiejszym wyroku Trybunał stwierdził, że podróżny ma prawo do obniżki ceny imprezy turystycznej, w sytuacji gdy niezgodność usług turystycznych objętych jego imprezą turystyczną spowodowana jest ograniczeniami nałożonymi w docelowym miejscu podróży w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej, takiej jak COVID-19.

Jak wyjaśniono, przyczyna niezgodności usług turystycznych, a w szczególności możliwość przypisania jej organizatorowi, nie ma w tym względzie znaczenia, ponieważ dyrektywa przewiduje w zakresie prawa do obniżki ceny odpowiedzialność niezależną od winy organizatora. Jest on zwolniony z tej odpowiedzialności jedynie wówczas, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług turystycznych można przypisać podróżnemu, co nie miało miejsca w tej sprawie.

TSUE zaznaczył, że aby obniżka ceny była odpowiednia, powinna ona zostać oceniona w odniesieniu do usług objętych daną imprezą turystyczną i odpowiadać wartości usług, których niezgodność została stwierdzona.

Trybunał sprecyzował, że obowiązki organizatora wynikające z umowy o udział w imprezie turystycznej obejmują nie tylko obowiązki, które zostały wyraźnie określone w umowie, ale również obowiązki, które są z nią związane, jako że wynikają z celu tej umowy.

Wyrok Trybunału w sprawie C-396/21 | FTI Touristik (Impreza turystyczna na Wyspach Kanaryjskich)