Podstawą obliczenia opłaty za brak tego ubezpieczenia jest wysokość płacy minimalnej określona przez Radę Ministrów. Od 1 stycznia 2023 r. wynagrodzenie minimalne wynosi 3 tys. 490 zł.

Opłata za brak OC komunikacyjnego uzależniona jest także od rodzaju pojazdu:

- samochody osobowe – równowartość 2-krotności  minimalnego wynagrodzenia za pracę (2 x 3490 zł = 6980 zł)

- samochody ciężarowe, ciągniki samochodowe i autobusy – równowartość 3-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (10470 zł),

- pozostałe pojazdy – równowartość 1/3 minimalnego wynagrodzenia za pracę  (1160 zł),

Przy ustalaniu kary za brak OC bierze się pod uwagę jeszcze jeden czynnik: długość okresu pozostawania bez ochrony ubezpieczeniowej w danym roku kalendarzowym. W 2023 r. za brak polisy OC:

do 3 dni – 20 proc. pełnej opłaty,

od 4 do 14 dni – 50 proc. pełnej opłaty,

powyżej 14 dni –  pełna opłata czyli 3 tys. 490 zł 100 proc. opłaty. 

Zgodnie z przepisami wyliczane kwoty zaokrągla się do pełnych 10 zł.

Ponieważ w 2023 r. wynagrodzenie minimalne ma wzrosnąć dwa razy (drugi raz od lipca, do kwoty 3 tys. 600 zł), inna będzie wysokość kar za brak OC w pierwszej i w drugiej połowie roku.

W tabeli pogrubione są stawki obowiązujące od 1 stycznia do 30 czerwca 2023, a pod nimi te, które będą obowiązywać od 1 lipca do końca 2023 r.

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC W 2023 ROKU (OKRES OD 01.01 – 30.06.2023 oraz

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA BRAK OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA OC W 2023 ROKU (OKRES OD 01.01 – 30.06.2023 oraz OD 01.07 – 31.12.2023)

rp.pl

Warto wiedzieć, że kary za brak OC względu nie podlegają negocjacjom. W uzasadnionych przypadkach, gdy posiadacz pojazdu wykaże wyjątkowo trudną sytuację materialną i majątkową oraz sytuację życiową, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może umorzyć opłatę w całości lub w części albo udzielić ulgi w jej spłacie.