Osoby wyruszające na wycieczkę do lasu powinny zabrać ze sobą telefon komórkowy z zapisanym numerem kontaktowym do gospodarza obiektu, w którym wypoczywają. W smartfonie warto uruchomić funkcję GPS, która pozwoli nas zlokalizować w razie zabłądzenia.

Biwak tylko w miejscu wyznaczonym

W lesie obowiązuje zakaz biwakowania poza miejscami wyznaczonymi. Na turystów czekają przygotowane w najbardziej atrakcyjnych miejscach wiaty turystyczne, stoły i ławki. Tu można odpocząć i urządzić piknik. Wyznaczane są specjalne miejsca, w których można rozpalić ognisko czy przyrządzić posiłek na grillu. Są one zabezpieczone przed  niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się ognia.

W każdym innym miejscu w lesie i w odległości mniejszej niż 100 m od niego nie wolno posługiwać się otwartym ogniem.

Szczegółowe informacje na temat bazy turystycznej udostępnianej przez Lasy Państwowe można znaleźć w Leśnym Przewodniku Turystycznym Czaswlas.pl  http://www.czaswlas.pl/

Zostaw auto na parkingu

W trosce o las, jego mieszkańców, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym go turystom po leśnych duktach nie wolno poruszać się pojazdami silnikowymi. Na zmotoryzowanych turystów czekają parkingi leśne, zlokalizowane na obrzeżach kompleksów leśnych lub przy najciekawszych turystycznie miejscach. Można tu zostawić auto i udać się w dalszą wędrówkę pieszo lub rowerem.

Coraz liczniejszą grupę stanowią miłośnicy jednośladów. Z myślą o nich opracowano sieć szlaków rowerowych. Z każdym rokiem jest ich w Lasach Państwowych coraz więcej.

Miejsca dla siebie znajdą też Ci, którzy jeżdżą konno. Bo w lesie konno można poruszać się tylko drogami leśnymi wyznaczonymi do tego celu przez nadleśniczego.

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

Szczegółowe informacje na temat infrastruktury turystycznej i miejsc szczególnie wartych odwiedzenia można znaleźć na stronach internetowych nadleśnictw.

Nie krzycz i nie niszcz

W lesie trzeba zwracać uwagę na tablice informacyjne i przestrzegać wyznaczonych tam reguł. Zgodnie z prawem w lesie zabrania się m.in.:

- rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lub zarządcę lasu

- zakłócania ciszy,

- palenia tytoniu,  z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi

- puszczania psów luzem,

- płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania zwierząt,

- zaśmiecania i zanieczyszczania gleby i wód,

- rozkopywania gruntu i rozgarniania ściółki,

- niszczenia drzew, krzewów i innych roślin,

- niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz tablic i znaków informacyjnych.

Kąp się rozsądnie

Nad wodą obowiązują przede wszystkim dwie zasady: kąpmy się tylko w miejscach oznaczonych i nie śmiećmy. Każdy chce przecież wypoczywać w czystych miejscach.

Wchodzenie do wody w miejscach nieoznakowanych jako kąpieliska może być bardzo niebezpieczne, nawet wtedy, gdy amatorom kąpieli wydaje się, że świetnie je znają. Rzeki, zbiorniki i jeziora są bowiem zdradliwe. Ukształtowanie dna w rzekach jest zmienne - miejsca, które jeszcze niedawno były płytkie, mogą być głębokie, i odwrotnie. Występują silne i niebezpieczne wiry, nurty i kurzawki, wobec których człowiek może być bez szans. Rzeki mogą być niebezpieczne szczególnie po wezbraniach, gdyż niesione z wodą przedmioty (drzewa, gałęzie, kamienie, śmieci) mogą osiąść na dnie i być niebezpieczne dla żeglarzy.

Szczególną ostrożność należy zachować w pobliżu budowli hydrotechnicznych (jazów, progów wodnych), nie wolno do nich podpływać, nawet kajakiem czy łódką, gdyż w ich pobliżu mogą występować zdradliwe wiry; przy jazach zrzut wody może być za silny dla człowieka i łódki. Także ostrogi, czyli prostopadłe do brzegu tamy (często betonowe, kamienne), nie są promenadami spacerowymi, chodzenie po nich może być niebezpieczne, gdyż nie są one wyposażone w zabezpieczenia chroniące przed wpadnięciem do wody i często bywają śliskie.

Ryzykowne jest również pływanie w pobliżu barek, pogłębiarek i statków.

Ostrzeżenia dla żeglarzy

Na Wielkich Jeziorach Mazurskich działa System Sygnalizacji Ostrzegawczej dla żeglarzy. System składający się z 17 masztów informuje o możliwości nadejścia niebezpieczeństwa pogodowego informują rytmicznie pulsującym, żółtym światłem:

- 40 błysków na minutę „UWAGA" – to komunikat SPODZIEWANE BURZE I WIATR,

- 90 błysków na minutę „NIEBEZPIECZEŃSTWO" – to komunikat WYSTĘPOWANIE BURZY ORAZ SILNEGO WIATRU.

Pulsujące światło jest widoczne na odległość do 8-9 km w każdych warunkach, nawet przy pełnym nasłonecznieniu, niemal z każdego punktu na Wielkich Jeziorach Mazurskich. System przyczynia się do zwiększania bezpieczeństwa żeglarzy. Jednak nawet najnowocześniejsze urządzenia nie zastąpią zdrowego rozsądku oraz obowiązkowego śledzenia prognoz i obserwowania nieba. Lista miejsc, w których stoją maszty, znajduje się  pod adresem http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/szlaki-zeglowne/system-sygnalizacji-ostrzegawczej-na-wjm