Pozytywnie reformę ministra ocenia zaledwie 16,8 proc. ankietowanych. Wśród nich 6,8 proc. uważa, że edukacja pod dowództwem Czarnka zmieniła się "zdecydowanie na lepsze".

Nieco ponad 8 proc. Polaków (8,2 proc.) jest zdania, że edukacja w ogóle się nie zmieniła.

Zdecydowana większość respondentów ocenia działania szefa MEiN krytycznie.

Czytaj więcej

To będzie kryzysowy rok szkolny w polskich miastach

Zmiany "raczej na gorsze" w szkołach i na uczelniach widzi 20,9 proc. badanych. 41,8 proc. ocenia je jako "zdecydowanie na gorsze".

12,2 proc. pytanych nie ma zdania.

O opinię na temat zmian w szkołach zapytano także wyborców Prawa i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy.

Ponad połowa z nich wystawia ministrowi pozytywne oceny - uważa tak 54 proc. zwolenników partii rządzącej. 28 proc. z nich uważa, że nastąpiły zmiany "zdecydowanie na lepsze".

"Raczej na gorsze" - uważa 8 proc. biorących udziału w badaniu, a 2 proc. wskazało zmiany "zdecydowanie na gorsze".

Duży odsetek wyborców - po 18 proc. uważa, że sytuacja w szkołach się nie zmieniła albo nie ma na ten temat zdania.

Badanie United Surveys dla WP przeprowadzono w dniach 27-28 sierpnia metodą CAWI na reprezentatywnej grupie 1 tys. Polaków.