31 sierpnia GUS wstępnie oszacował, że CPI – główna miara inflacji w Polsce – wzrósł o 5,4 proc. rok do roku, po zwyżce o 5 proc. w lipcu. Jednak w połowie września GUS zrewidował te dane w górę podając, że w rzeczywistości CPI wzrósł o 5,5 proc.

Czytaj więcej

Chleb drożeje i na razie to się nie zmieni

To najwyższy wskaźnik inflacji w Polsce od 2001 roku, gdy CPI wyniósł 7 proc. Tymczasem ekonomiści szacują, że w najbliższych miesiącach może dojść do dalszego wzrostu cen, a CPI może osiągnąć w tym roku poziom 6 proc., po czym w 2022 roku powinien spaść do ok. 4 proc.

Żywność w sierpniu podrożała o 3,9 proc. rok do roku, ceny energii wzrosły o 6,1 proc., a ceny paliw - o 28 proc.

Jeśli chodzi o żywność najbardziej zdrożało mięso drobiowe (o 24 proc.) oraz warzywa i woda mineralna (7,9 proc.). O 6,6 proc. zdrożały napoje i pieczywo.

Rzecznik PiS Radosław Fogiel pytany na początku września o wzrost cen w Polsce zwracał uwagę, że "trzeba patrzeć na sytuację gospodarczą w całości". - W ostatnich latach doszło do bezprecedensowego wzrostu zarobków, który jest cały czas wyższy, niż wzrost cen - mówił polityk.

Czytaj więcej

Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS
Ceny rosną? Fogiel: Ale zarobki rosną szybciej

Wcześniej na wzrost płac w kontekście wzrostu cen wskazywali też premier Mateusz Morawiecki i prezes NBP, Adam Glapiński.

Autopromocja
PARKIET CHALLENGE - GRA GIEŁDOWA

Zainwestuj wirtualne 15 000 zł i wygraj atrakcyjne nagrody

Dołącz do gry

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy, czy w ciągu ostatnich sześciu miesięcy odczuli wzrost cen w Polsce.

64,1 proc. respondentów wybrało odpowiedź: "Tak, ceny większości kupowanych przeze mnie produktów wzrosły".

25,1 proc. odpowiedziało "Tak, ceny niektórych kupowanych przeze mnie produktów wzrosły".

6 proc. udzieliło odpowiedzi "Nie".

Z kolei 4,8 proc. zadeklarowało, że nie zwracają uwagi na zmiany cen.

89,2 proc.

Taki odsetek badanych deklaruje, że odczuli wzrost cen w Polsce

- Wzrastanie cen większości towarów odnotowało 68% kobiet i 6 na 10 mężczyzn. Zdanie takie podziela prawie 7 na 10 (69%) respondentów powyżej 50 roku życia i nieco wyższy odsetek badanych z wykształceniem zasadniczym zawodowym (73%). Wzrost cen większości kupowanych produktów w ciągu minionego półrocza odczuło 69% respondentów o dochodach mieszczących się w granicach 2001 – 3000 zł i nieco mniej (68%) osób z miast liczących od 100 tys. do 199 tys. mieszkańców. Wzrost cen tylko niektórych artykułów częściej zauważyły osoby w wieku 25-34 lata (31%) oraz mieszkańcy miast do 20 tys. (33%) - komentuje wyniki badania Adam Jastrzębski, senior project manager w SW Research.

Metodologia badania:

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21.09-22.09.2021 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.