Baniak został zatrzymany przez CBA wraz z trzema innymi osobami na polecenie Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Jako pierwsze informację o zatrzymaniu byłego wiceministra podało TVP Info. Baniak miał usłyszeć "zarzuty czynu o charakterze korupcyjnym". 

Rafał Baniak reprezentuje obecnie Pracodawców RP w Radzie Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Biznes: ten kryzys jest argumentem za euro

"Z uwagi na trwające czynności nie komentujemy tej spawy do czasu zakończenia działań prowadzonych przez organy śledcze. Jednoczenie deklarujemy, że jesteśmy do dyspozycji służb prowadzących to postępowanie. Organizacja Pracodawcy RP działa nieprzerwanie, jest reprezentowana przez dwóch członków Zarządu. Na wniosek Rafała Baniaka prosimy o podawanie pełnego imienia i nazwiska oraz pokazywanie pełnego wizerunku" - głosi komunikat tej organizacji.

Maciej Zaborowski, obrońca Rafała Baniaka, w wysłanym mediom oświadczeniu prosi, aby "używać pełnych danych osobowych" jego klienta "i nie zanonimizowanego wizerunku". "Rafał Baniak uważa się za osobę niewinną i nie ma nic do ukrycia" - podkreśla Zaborowski.

Po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów.

Fragment oświadczenia obrońcy Rafała Baniaka

"Rafał Baniak jest osobą publiczną i nigdy nie uchylał się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Gdyby został wezwany na przesłuchanie, stawiłby się na nie bez zwłoki" - pisze też obrońca prezesa Pracodawców RP.

Stanowisko Rady Pracodawców RP w sprawie zatrzymania Prezesa Pracodawćów RP, Wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego Rafała Boniaka

Rada Pracodawców RP wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu zatrzymania Rafała Baniaka, Prezesa Pracodawców RP. Protestujemy przeciwko nadużywaniu przez organy ścigania tak dotkliwych środków bez wystarczającego uzasadnienia.

Nie przesądzając o winie Rafała Baniaka, Prezesa Pracodawców RP chcemy podkreślić, że sam Rafał Baniak był i jest do dyspozycji organów ścigania. Jako osoba publiczna i powszechnie szanowana, Prezes Pracodawców RP nie uchylałby się od udziału w czynnościach prowadzonych przez sąd czy prokuraturę. Stawiłby się na każde wezwanie organów ścigania.

Uważamy, że sposób działania organów ścigania w tej sprawie narusza godność osoby objętej postępowaniem i jest zbyt radykalny. Jesteśmy przekonani, że w tej sprawie nie ma uzasadnienia do zastosowania najbardziej dolegliwego środka zapobiegawczego, jakim jest zatrzymanie.

Przewodnicząca Rady Pracodawców RP
Joanna Makowiecka-Gatza

"Po zakończeniu czynności prowadzonych przez prokuraturę, Rafał Baniak odniesie się do treści stawianych mu zarzutów. Do tego czasu apelujemy do dziennikarzy i wszystkich przedstawicieli świata mediów o nieferowanie wyroków i nieprzesądzanie o niczyjej winie" - apeluje Zaborowski.

Baniak w latach 2016-2018 i 2020-2021 był wiceprezydentem wykonawczym Pracodawców RP. W latach 2003–2004 był radcą wiceprezesa Rady Ministrów oraz p.o. dyrektora sekretariatu wiceprezesa rady ministrów Jerzego Hausnera. W latach 2004-2005 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Polityki Społecznej. W latach 2007-2011 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki. W latach 2011-2015 sprawował funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Stanowisko Polskiej Rady Biznesu w sprawie zatrzymania Rafała Baniaka

Wyrażamy głębokie oburzenie zatrzymaniem przez Centralne Biuro Antykorupcyjne naszego kolegi Rafała Baniaka, znanego menedżera, wiceprzewodniczącego Rady Dialogu Społecznego oraz prezesa Pracodawców RP. To kolejny raz, gdy środek przymusu, który powinien być ostatecznością, stosowany jest jako widowisko medialne realizowane w świetle kamer.

Z obawą obserwujemy praktykę nadużywania środków przymusu wobec przedstawicieli środowisk biznesowych, którzy w żaden sposób nie unikają współpracy z organami ścigania w dotyczących ich sprawach. Istnieje poważna wątpliwość, na ile takie działania służą dobru śledztwa, a na ile są wymierzone przeciwko konkretnym osobom, które reprezentują środowiska krytykujące władzę. Nie twierdzimy, że ludzie biznesu powinni mieć taryfę ulgową w relacjach z organami ścigania, ale te ostatnie powinny podejmować decyzje na podstawie solidnych przesłanek i nie rujnować życia zatrzymanych przed ostatecznym orzeczeniem o winie.

Apelujemy do prokuratury i organów ścigania o umiar w stosowaniu dotkliwych środków, które naruszają godność osób objętych postępowaniem. Wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec takich praktyk, a przede wszystkim oczekujemy respektowania podstawowych zasad i wolności obowiązujących w społeczeństwach demokratycznych.

Wojciech Kostrzewa
Prezes Zarządu Polskiej Rady Biznesu