W komunikacie w sprawie oznaczenia aptek ogólnodostępnych uczestniczących w programie pilotażowym przeglądów lekowych z 22 marca 2022 r., GIF przypomina, że wszelkie informacje o uczestnictwie konkretnych aptek ogólnodostępnych w programie powinny być sformułowane tak, aby nie naruszały art. 94a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności jest zabroniona, przy czym reklamy nie stanowi informacja o lokalizacji i godziny pracy apteki lub punktu aptecznego.

„Zatem, o ile za dopuszczalną należałoby uznać samą informację o realizowaniu przez aptekę programu pilotażowego przeglądów lekowych, jak również informację o świadczonej usłudze przeglądu lekowego (odpowiadające treści rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 grudnia 2021 r. ws. programu pilotażowego przeglądów lekowych), o tyle nie mogą one zawierać żadnych treści wartościujących ani znaków graficznych, które zachęcałyby do skorzystania z usług apteki” – informuje w komunikacie GIF.

I ostrzega, że w przeciwnym wypadku informacje tego rodzaju mogą zostać uznane za zakazaną reklamę aptek i ich działalności, za prowadzenie której nakładana jest administracyjna kara pieniężna na podstawie art. 129b ust. 1 i 2 ustawy Prawo farmaceutyczne. Przepisy te stanowią, że ten, kto wbrew przepisom art. 94a prowadzi reklamę apteki, punktu aptecznego, placówki obrotu pozaaptecznego oraz ich działalności, podlega karze pieniężnej do 50 tys. zł.