Ordo Iuris: Strefa Czystego Transportu w Warszawie narusza zapisy konstytucji

Instytut Ordo Iuris złożył do wojewody mazowieckiego wniosek o stwierdzenie nieważności uchwały, wprowadzającej Strefę Czystego Transportu w Warszawie.

Publikacja: 23.12.2023 14:06

Ordo Iuris: Strefa Czystego Transportu w Warszawie narusza zapisy konstytucji

Foto: Adobe Stock

7 grudnia 2023 r. po burzliwych obradach, radni miasta stołecznego Warszawy zdecydowali, że od lipca 2024 r. w mieście zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu.

Instytut Ordo Iuris zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, aby ten uchylił uchwałę. W swoim wniosku Instytut podnosi, że przyjęte regulacje naruszają liczne prawa i wolności gwarantowane w ustawie zasadniczej, w szczególności wolność przemieszczania się, prawo do własności, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa czy prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa.

Zastrzeżenia dotyczą również przebiegu konsultacji społecznych. Podniesiono również, że uchwała w sposób nieprecyzyjny określa granice Strefy Czystego Transportu i w sposób sprzeczny z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Wskazano też, że uchwała nie określiła sposobu organizacji ruchu, który jest wymagany przy wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu.

Instytut przypomina, że wojewoda mazowiecki ma 30 dni od przedłożenia mu uchwały na stwierdzenie jej nieważności. Może również zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego, który może wówczas skargę albo oddalić i utrzymać w mocy uchwałę, albo uchylić zaskarżony akt prawny.

Czytaj więcej

Decyzja zapadła. Warszawa wprowadza Strefę Czystego Transportu

Strefa czystego transportu ma obowiązywać w Warszawie od lipca 2024 r.

W uchwale z 7 grudnia radni zdecydowali, że od lipca 2024 r. Śródmieście i fragmenty centralnych dzielnic miasta objęte zostaną Strefą Czystego Transportu. Ratusz przekonuje, że jej wprowadzenie pozwoli na ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia tlenków azotu. Do centrum miasta nie będą mogły już wjechać samochody, szczególnie zanieczyszczające powietrze, przede wszystkim stare diesle. Do końca 2027 r. z zasad obowiązujących w SCT zwolnieni będą nie tylko mieszkańcy strefy, ale wszyscy opłacający podatek i zamel.

Według przyjętego projektu SCT obejmie obszar całego Śródmieścia i fragmenty dzielnic centralnych. Jej granica będzie przebiegać: aleją Prymasa Tysiąclecia – od Alej Jerozolimskich do styku z linią kolejową nr 20 w rejonie ul. Czorsztyńskiej; liniami kolejowymi nr 20, 501, 9 i 7; ulicą Wiatraczną; aleją Stanów Zjednoczonych; Mostem Łazienkowskim; aleją Armii Ludowej; ulicą Wawelską; ulicą Kopińską od ul. Wawelskiej do ulicy ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”; ulicą ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały”; Alejami Jerozolimskimi od ul. ppłk. M. Sokołowskiego „Grzymały” do alei Prymasa Tysiąclecia. Łącznie SCT obejmie obszar 37 km kw., czyli 7 proc. powierzchni stolicy. Ulice graniczne będą znajdowały się poza strefą czystego transportu.

7 grudnia 2023 r. po burzliwych obradach, radni miasta stołecznego Warszawy zdecydowali, że od lipca 2024 r. w mieście zacznie obowiązywać Strefa Czystego Transportu.

Instytut Ordo Iuris zwrócił się z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego, aby ten uchylił uchwałę. W swoim wniosku Instytut podnosi, że przyjęte regulacje naruszają liczne prawa i wolności gwarantowane w ustawie zasadniczej, w szczególności wolność przemieszczania się, prawo do własności, wolność wyboru zawodu i miejsca pracy, prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do ochrony zdrowia, prawo osób niepełnosprawnych do pomocy państwa czy prawo rodziny do szczególnej pomocy państwa.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ZUS
ZUS przekazał ważne informacje na temat rozliczenia składki zdrowotnej
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Prawo karne
NIK zawiadamia prokuraturę o próbie usunięcia przemocą Mariana Banasia
Aplikacje i egzaminy
Znów mniej chętnych na prawnicze egzaminy zawodowe
Prawnicy
Prokurator Ewa Wrzosek: Nie popełniłam żadnego przestępstwa
Prawnicy
Rzecznik dyscyplinarny adwokatów przegrał w sprawie zgubionego pendrive'a