Resort Klimatu i Środowiska przypomina na swojej stronie, że obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej o 10% został nałożony na kierowników jednostek sektora finansów publicznych, w związku z obecnym kryzysem na rynku nośników energii, wynikającym z sytuacji geopolitycznej.

Ministerstwo poinformowało dziennik "Fakt", że nie zamierza wprowadzać sztywnych regulacji w zakresie  górnych limitów temperatury w urzędach i budynkach użyteczności publicznej, ale jednocześnie wskazało, że zgodnie z Prawem energetycznym, należy to, do zadań własnych gminy.

Resort opublikował też na swojej stronie zalecenia dla samorządów, które powinny zostać wdrożone, aby osiągnąć cel w zakresie zmniejszenia zużycia energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Zbliża się ważny termin. Jeśli go przegapisz nie będzie tańszego prądu

W zaleceniach Ministerstwo Klimatu wskazuje, iż do istotnych działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej należy zaliczyć, m.in.:

1) ograniczenie oświetlenia zewnętrznego, wyłączenie dobowej lub świątecznej iluminacji budynków;

2) dążenie do zapewnienia temperatury pomieszczeń: przy ogrzewaniu budynku na poziomie 19 stopni Celsjusza, przy chłodzeniu budynku na poziomie 25 stopni Celsjusza;

3) modernizację lub wymianę oświetlenia;

4) zastosowanie systemów pomiarowych, monitorujących i sterujących w ramach wdrażania systemów zarządzania energią;

5) wprowadzenie usprawnień organizacyjnych oraz działań edukacyjno-informacyjnych racjonalizujących zużycie energii przez pracowników urzędów;

6) wykorzystanie ciepła odpadowego z serwerowni do ogrzewania zajmowanych budynków.