Listę dobrych praktyk sędziowskich  opracował zespół roboczy Themis. Zalecenia podzielono na trzy grupy:

I. Dobrze przygotowana rozprawa to wyraz szacunku dla jej uczestników i urzędu, który sprawujesz.

– Szanuj czas swój i innych. Wyznaczając godziny rozpraw określ prawidłowo czas ich trwania.

– Zaplanuj co chcesz osiągnąć i wzywaj na rozprawę tylko tych, których obecność jest niezbędna.

II. Masz wymierzać Sprawiedliwość a nie tylko „załatwiać sprawy".

– Pamiętaj – punktualność jest grzecznością królów. Jeżeli spóźniasz się Ty lub spóźnia się rozprawa – przeproś i wyjaśnij dlaczego.

– Działasz i wydajesz wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Zadbaj o swój wizerunek.

– Rozpocznij rozprawę od przywitania stron – rozładujesz napięcie, a korona Ci z głowy nie spadnie.

– Poinformuj strony – w zrozumiałym dla nich języku – jak będzie przebiegać rozprawa.

– Patrz na strony. Skup się na ludziach, bo oni są ważniejsi niż monitor.

– Wysłuchaj wszystkich tak samo uważnie. To ich przekona o Twojej bezstronności.

– Nie komentuj wypowiedzi świadków lub stron- nie od tego jesteś.

– Nie pozwól na zamianę ról, to Ty jesteś gospodarzem na sali rozpraw. Zachowaj jednak właściwe proporcje w dyscyplinowaniu stron.

– Powściągnij negatywne emocje i nie okazuj zniecierpliwienia.

– Ogłoszenie wyroku to czasem dla stron najważniejsza chwila w życiu. Ogłoś go tak aby jego treść nie budziła wątpliwości.

– Ustne uzasadnienie orzeczenia to nie szarada prawnicza. Strona musi wiedzieć – przegrała czy wygrała i dlaczego.

III. I pamiętaj. Ten kala własne gniazdo kto zachowuje się niewłaściwie a nie ten, kto zwraca na to uwagę.