Sędziemu Sądu Okręgowego w Szczecinie Pawłowi M. zarzucono, że w połowie 2016 r. ukradł ze sklepu element wkrętarki o wartości ok. 100 zł.

W listopadzie 2017 r. Sąd Apelacyjny – Sąd Dyscyplinarny w Gdańsku, po rozpoznaniu sprawy Pawła M. – sędziego Pawła M. uznał go za winnego tego, że w sklepie L. M. dokonał kradzieży mienia w postaci przegubowego łącznika wkrętarki z pinem na kwotę nie większą niż 95,29 zł, który to czyn stanowi jednocześnie przewinienie dyscyplinarne - uchybienie godności urzędu z art. 107 § 1 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych i za ten czyn wymierzył mu karę złożenia z urzędu.

Warto wspomnieć, iż Sąd Najwyższy po raz drugi w ostatnim czasie "uratował" sędziego od wydalenia z zawodu.

W lutym zapadł głośny wyrok, w którym Sąd Najwyższy-Sąd Dyscyplinarny uniewinnił sędziego Mirosława Topyłę, wiceprezesa Sądu Rejonowego w Żyrardowie od zarzutu kradzieży 50 zł na stacji benzynowej. Wcześniej Sąd Apelacyjny w Łodzi orzekł wobec Topyły najsurowsza karę – wydalenie z zawodu.