Odniósł się w ten sposób do wczorajszej wypowiedzi prezydenckiego ministra Andrzeja Dery, że niezwoływanie posiedzenia KRS przez Gersdorf to obywatelskie nieposłuszeństwo.

Jak pisze rzecznik prasowy SN w komunikacie opublikowanym na stronie internetowej Sądu Najwyższego, nie ma wątpliwości, że Pierwszy Prezes SN zobowiązany jest do zwołania pierwszego posiedzenia KRS,  zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa.

- Pani Prezes Małgorzata Gersdorf nigdy nie twierdziła, że nie wykona tego obowiązku. W ustawie brakuje przepisu, który wskazywałby termin zwołania pierwszego posiedzenia. Pomocniczo tylko posiłkować się można art. 20 ust. 2, który stanowi, że posiedzenia KRS powinny się odbywać co najmniej raz na dwa miesiące. Skoro ostatnie posiedzenie Rady odbyło się dnia 3 marca 2018 r., to termin ten mija 3 maja 2018 r. - wskazuje sędzia Laskowski.

Przypomina, że Sejm dokonał wyboru sędziów, którzy mają być członkami KRS, w dniu 6 marca, a obwieszczenie uchwały w tej sprawie ukazało się 12 marca, a więc przed czterema dniami.

- Pani Pierwsza Prezes SN w liście kierowanym do Ministra Sprawiedliwości zadeklarowała, że w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady postąpi zgodnie z przepisami i dotychczas nie można mówić o jakiejkolwiek zwłoce z jej strony - twierdzi rzecznik.

W jego ocenie użycie określenia "obywatelskie nie posłuszeństwo", na dodatek przez urzędującego Ministra, jest  całkowicie nieuprawnione i godzi w autorytet konstytucyjnego organu, jakim jest Sąd Najwyższy i jego Pierwszy Prezes.

- W żaden sposób nie można twierdzić, że Pierwszy Prezes SN nie wykonuje swego obowiązku - podkreśla sędzia Laskowski.

Dodał, że I Prezes SN rozważa skierowanie do Marszałka Sejmu wniosku o rozważenie prawidłowości procedury wyłonienia sędziów – członków KRS przez Sejm i jej powtórzenia, aby uniknąć w przyszłości ewentualnych zarzutów nieprawidłowego powołania.

- Na marginesie zauważyć trzeba, że od czerwca 2017 r. Pan Prezydent nie podjął decyzji w sprawie prawidłowo wskazanych kandydatów na sędziów SN, a Minister Sprawiedliwości przez ponad rok nie ogłaszał wolnych stanowisk sędziowskich i Pierwszy Prezes SN nie formułuje wobec nich zarzutów „obywatelskiego nieposłuszeństwa", także ze względu na szacunek dla organów własnego państwa. Wydaje się, że o ile zrozumiałe jest formułowanie różnych opinii przez dziennikarzy i komentatorów, to należałoby oczekiwać odpowiedzialności za słowo od urzędującego Ministra Kancelarii Prezydenta - napisał rzecznik prasowy SN w opublikowanym komunikacie.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Przypomnijmy, że we wtorek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zwrócił się do I Prezes SN o "niezwłoczne" zwołanie pierwszego posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa. W odpowiedzi Małgorzata Gersdorf zapewniła, że zobowiązanie do zwołania posiedzenia "instytucji mającej pełnić funkcję Krajowej Rady Sądownictwa" jest jej znane i zostanie zrealizowane zgodnie z prawem.