@RPPrawo: Jakie znaczenie dla sporu o sady mają demonstracje jak ta wczorajsza pod SN?

Prof. Andrzej Rzepliński: Demonstracje tego typu są spontaniczne. Ludzie przychodzą ponieważ mają potrzebę. Zawsze musi ktoś organizować W dzisiejszych czasach przy pomocy telefonu. Dla kogo demonstracje mają znaczenie? Dla demonstrujących i dla sędziów.

@Wiekorab: czy art. 183 ust. 3 konst. rp jest lex specialis względem art. 180 ust. 2 oraz ust. 4?

Sądy i Trybunały są władza odrębną, a sędziowie są nieusuwalni. Sędzia może być zdjęty z urzędu, gdy traci przymioty sędziego. O tym fakcie orzeka wyrokiem trzech niezawisłych sędziów. Konstytucja stanowi o długości kadencji.

Szefowie instytucji są powoływani z mocy Sejmu i Senatu i w zasadzie są nieodwoływalni w trakcie trwania kadencji.

@Wiekorab: Jak Pan prof. widzi art. 180 ust. 4 w kontekście retroaktywność i zasady proporcjonalności?

Profesor Andrzej Rzepliński podczas Q&A w redakcji "Rzeczpospolitej"

Profesor Andrzej Rzepliński podczas Q&A w redakcji "Rzeczpospolitej"

rp.pl

Nie. Akcent jest na ustawie. Ustawa nie może być sprzeczna z konstytucją. Mamy kazus sprawy A. Baki przeciwko Węgrom. Jeśli Polska chce być państwem europejskim, musi akceptować wyrok TE. Proszę mi pokazać inną profesję, której członkowie chcą jak najdłużej pracować, jak sędziowie.

Zdarzało się w historii amerykańskiej, że sędzia nie bardzo wiedział rano jak się nazywa. Reanimował się i jechał do sądu federalnego. Prawnik 60-letni jest w najlepszym wieku, żeby sprawiedliwie sądzić. Sędziów chce się kontrolować politycznie.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Ten sędzia niczego już nie potrzebuje, nie może dalej awansować. Jego posłuszeństwo nie wynika z tego, że chce awansować! Tak SN chce budować nasz ustawodawca.

@AnnikaZetka tak jak w temacie q&a -dokad zmierzamy?

Zmierzamy ku rządom autorytarnym, gdzie nie ma rządów prawa. Zmierzamy ku anarchii.

@DyktaturaKobiet: Czy naprawdę każda reforma czy PiS czy ktoś inny to od razu łamanie konstytucji? Czy sędziowie komunistyczni są nieusuwalni?

Nie od razu. Proszę pokazać mi chociaż jednego czynnego komunistycznego sędziego.

Byli sędziowie, którzy w wolnej Polsce zasługiwali na to by ich usunąć. Miałem nadzieję, że dojdzie do samooczyszczenia się sądów.

W lipcu 90.roku zostali powołani nowi sędziowie SN wskazani przez KRS, z podpisem Jaruzelskiego, ale z całą pewnością byli to sędziowie nowej Polski, nie komunistyczni.

@Tezakrim: Nie ma wojny, a Rzepliński zmierza na zbyt wysoką emeryturę. Czy nie wydaje się mu się, że taka rozbieżność w systemie emerytalnym jest niekonstytucyjna?

Na pewno ja i Pani Gersdorf jeżeli chodzi o nasze dochody – straciliśmy. Do Sadu Najwyższego czy TK nie idzie się dla pieniędzy. Wysokość emerytury opisuje ustawa.

@plodziewski1: Czy ważniejsza jest praworządność czy demokracja?

prof. Rzepliński: Rzeczpospolita jest państwem, demokratyczny, prawnym i konstytucyjnym w wielu tego słowa znaczeniach. Bez wolnych wyborów nie ma dobrego prawa. Demokracja i rządy prawa sa ze sobą związane.

@DuszaSlawomir: Czy w @TK_GOV_PL wszczęto już postępowanie dyscyplinarne wobec STK [sędziego Trybunału Konstytucyjnego – red.] w st. spoczynku magistra obojgu prawa Jerzego Stępnia za udział w "posiedzeniu gabinetu cieni" partii politycznej Platforma Obywatelska?

Nic na ten temat nie wiem. Nie wiem czy sędzia Stępień rozważyłby bycie w partii politycznej. Byłoby to nadużycie prawa.

#Evatt_PL: Jak po powrocie do Wolnej Polski wrócić do normalnej sytuacji (TK, SN)?

Wyłącznie w drodze przywrócenia dla praworządnego państwa stanowienia prawa. Odwrócenie ustaw nie może się odbyć w taki sam sposób. Jestem pesymistą, czy w ogóle to się uda. Tracimy kontakt z Europą. Dowodem na to jest klęska Morawieckiego w PE.

Marek Domagalski – moderator dyskusji, dziennikarz „Rzeczpospolitej": Czy obecne władze sądów powinny spróbować ugodowego rozwiązania sporu?

Jak jest możliwość porozumienia w sporze, to prawnik jest otwarty na dialog. Problem polega na tym, że z drugiej strony nie bierze się jeńców, nie ma otwartości do rozmów. Sędziowie mogą ewentualnie się domagać racjonalnych procedur.

Jeżeli minister sprawiedliwości byłby zainteresowany, sędziowie byliby otwarci na rozmowy. A nie, że zgodzą się na kontrolę Ziobry, czy Jakiego.

Prawo jest generalnie polityką. Stosowanie prawa to jest polityka. Ważne, żeby prawo mieściło się w ramach konstytucji. Dzisiaj władzy nie zależy na poszanowaniu konstytucji. Władza tworzy porządek poza konstytucją.

Marek Domagalski – moderator dyskusji, dziennikarz „Rzeczpospolitej": Czy nie razi Pana profesora jednomyślność sądów?

Nie ma czegoś takiego jak jednomyślność sądów. A jest tylko garstka sędziów takich jak pan Piebiak. A ich większość wcale nie znaczy o ich jednomyślności. To kwestia logiki.