7-osobowy skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN orzekł, że prezydenckie nominacje sędziów są nie do podważenia ze względu na stabilność prawa, sądownictwa i jego orzeczeń. Natomiast wykonując wymogi prawa unijnego i wyroku TSUE, Sąd Najwyższy może badać niezależność Krajowej Rady Sądownictwa, i w razie stwierdzenia braku tej niezależności uchylać uchwały (opinie) KRS, wskazujące kandydatów na sędziów.

Skład orzekający zaznaczył jednak, że badanie niezależności KRS musi być prowadzone w konkretnych sprawach z uwzględnieniem domniemanej zależności członków KRS nie tylko od władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale także innych urzędów i środowisk.

Uchwale SN nadał moc zasady prawnej, a więc wiąże ona inne składy orzekające SN.