Uchwałę "w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego" KRS podjęła na dzisiejszym posiedzeniu. Rada wniosła do TK o udzielenie zabezpieczenia poprzez wstrzymanie skuteczności uchwały połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 do czasu rozstrzygnięcia sprawy przez Trybunał - ujawnił Dudzicz.

Pytany przez dziennikarzy, co mają zrobić sędziowie w związku z uchwałą SN, odparł, że on nie zastosowałby się do uchwały SN.

- My tej uchwały nie ignorujemy, przyjmujemy do wiadomości, że taka uchwała zapadła. Naszym zdaniem taka uchwała nie powinna zapaść i w związku z tym zwracamy się do TK, żeby tę sprawę wyjaśnił - powiedział sędzia Dudzicz.

Czytaj też:

KRS też złoży wniosek do TK ws. uchwał Sądu Najwyższego

Dwóch przedstawicieli KRS, dwie różne opinie na temat uchwały SN

Krajowa Rada Sądownictwa odpowiada Sądowi Najwyższemu

Apel do sędziów po uchwale Sądu Najwyższego

Gersdorf: TK nie może wkraczać w funkcję orzeczniczą sądów

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ

Na dzisiejszym posiedzeniu KRS przyjęła też stanowisko, że na "mocy art. 180 ust. 1 i 2 Konstytucji RP sędziowie, od momentu powołania ich przez Prezydenta RP są nieusuwalni", a "jakiekolwiek działania zmierzające do pozbawienia Prezydenta RP wskazanej prerogatywy są działaniami wprost łamiącymi zasadę niezawisłości sędziego. Nawet akt rangi ustawy nie może złamać tej konstytucyjnie przyznanej sędziemu gwarancji. Tym bardziej nie może to zostać dokonane mocą wyroku, a nawet uchwały sądu".

Rada zaznaczyła, że jedynym wyjątkiem jest złożenie sędziego z urzędu lub zawieszenie w urzędowaniu na mocy orzeczenia sądu dyscyplinarnego, w sprawie indywidualnej, w odniesieniu do osoby konkretnego sędziego, co przewidział wyraźnie ustawodawca. - W związku z tym sędzia, co do którego nie wydano orzeczenia o złożeniu go z urzędu lub zawieszeniu go w urzędowaniu nie ma uprawnienia do powstrzymania się od orzekania i wykonywania obowiązków służbowych - wskazuje KRS.