Chodzi o listę ujawnioną przez media prawicowe na początku grudnia 2019 r.  Została sporządzona przez Ministerstwo Sprawiedliwości na wniosek  Kamila Zaradkiewicza, sędziego Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.  Zaradkiewicz  zwrócił się do Trybunału w Luksemburgu o wskazanie, czy w rozumieniu prawa Unii sądem niezawisłym i bezstronnym jest taki, w którym zasiada osoba powołana po raz pierwszy lub kolejny przez Radę Państwa przed 1990 r.

Lista opublikowana w internecie zawierała nazwiska 747 sędziów orzekających aktualnie w sądach, którzy zostali powołani przez Radę Państwa PRL. 

Dziennikarz RMF FM Tomasz Skory zauważył, że brakuje na niej prezes Trybunały Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, która sędzią jest od 1987 r. O swoim odkryciu poinformował na Twitterze, dołączając  kopię biografii Julii Przyłębskiej.

Czytaj też: Wojciech Tumidalski o liście Zaradkiewicza: Dobre i złe listy sędziów

Z pytaniem o oficjalny powód pominięcia prezes TK zwrócił się do resortu sprawiedliwości poseł Platformy Cezary Tomczyk.

Wirtualna Polska publikuje oficjalną odpowiedź, jaką otrzymał on 21 stycznia od wiceminister sprawiedliwości Anny Dalkowskiej.

- Sędzia Julia Anna Przyłębska uchwałą Rady Państwa z 30 stycznia 1987 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Rejonowego w Poznaniu – potwierdza Anna Dalkowska i przedstawia dalszy przebieg kariery zawodowej obecnej szefowej TK:

"Od 1 grudnia 1990 r. do 29 lutego 1992 r. na podstawie kolejnych decyzji Ministra Sprawiedliwości była delegowana do pełnienia obowiązków sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Postanowieniem Prezydenta z 7 stycznia 1992 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Wojewódzkiego w Poznaniu. Pracowała tam do 1 marca 1998 r. Następnie postanowieniem Prezydenta z 30 października 2001 r. została powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu, a z dniem 1 marca 2003 r. uległ rozwiązaniu stosunek służbowy. 19 marca 2007 r. została ponownie powołana na stanowisko sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu i pełniła funkcję do 12 stycznia 2016 r. w związku z wyborem jej przez Sejm RP na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego" - napisała wiceminister.

Autopromocja
CFO Strategy & Innovation Summit 2021

To już IV edycja kongresu dla liderów świata finansów

WEŹ UDZIAŁ

Jak wyjaśnia, lista sędziów sądów powszechnych obecnie orzekających którzy zostali powołani przez Radę Państwa, została ustalona na podstawie zintegrowanego systemu rachunkowości i kadr. Została przekazana dr hab. Kamilowi Zaradkiewiczowi w drodze dostępu do informacji publicznej decyzją Dariusza Pawłyszcze, dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych MS.

- Powołana lista obejmowała – zgodnie z treścią zapytania dr hab. Kamila Zaradkiewicza – jedynie sędziów aktualnie orzekających w sądach powszechnych, którzy zostali powołani przez Radę Państwa, co zostało zaznaczone w udzielonej informacji, a ponieważ Pani Julia Anna Przyłębska nie jest aktualnie sędzią sądu powszechnego, nie została na niej ujęta – wyjaśnia podsekretarz stanu Anna Dalkowska z resortu sprawiedliwości.