Sędziowie zauważyli, że brak niezależności wpłynął już na wzajemne zaufanie między sądami w Polsce i w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przywołali w tym miejscu rezolucję Parlamentu Europejskiego z dnia 17 września 2020 r., który wezwał Radę Europy do podjęcia decyzji stwierdzającej istnienie wyraźnego ryzyka naruszenia praworządności w Rzeczypospolitej Polskiej i podjęcia niezbędnych kroków w celu zwalczania takich naruszeń.

Litewskie środowisko sędziowskie wyraziło zaniepokojenie naruszeniami niezawisłości wymiaru sprawiedliwości przez polskie władze polityczne, co ich zdaniem zagraża podstawowym zasadom państwa prawa. Sędziowie jednocześnie udzielili poparcia dla polskiego sądownictwa, środowiska prawniczego i całego społeczeństwa obywatelskiego, które sprzeciwia się reformie sądownictwa w kraju, naruszającej zasady państwa prawa i niezawisłości sądownictwa.

Czytaj także: Julia Przyłębska o rezolucji PE ws. Polski

- Wypowiedzi szefa Rządu Litwy o poparciu Litwy dla reformy sądownictwa przeprowadzanej przez polskie władze uważamy za zdeterminowane napiętym okresem przedwyborczym - napisali sędziowie z Litwy. Podkreślili swój dystans od wszelkich wypowiedzi wspierających tę reformę. - Pragmatyczne dążenie do bliskiej współpracy między państwami nie może być powodem do zaprzeczania fundamentalnym wartościom demokracji - zauważają sędziowie.