Uchwałą z 21 listopada 2019 r. Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie jednego z kandydatów procedury konkursowej do pełnienia urzędu na jedno z czterech stanowisk sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Cywilnej oraz nie przedstawiła Prezydentowi RP wniosku o powołanie innych uczestników postępowania nominacyjnego.

Wśród sędziów, którzy nie uzyskali nominacji był Waldemar Żurek - były rzecznik KRS. Jego kandydatura przepadła w dogrywce (powtórnym głosowaniu). Żurek otrzymał dwa głosy za swoją kandydaturą, osiem osób było przeciw, a pięć wstrzymało się od głosu. Na cztery miejsca w Izbie Cywilnej Rada wybrała zaledwie jednego kandydata - Dariusza Pawłyszcze, dyrektora Departamentu Kadr i Organizacji Sądów Powszechnych i Wojskowych w Ministerstwie Sprawiedliwości (na delegacji).

Czytaj także:

Sędzia Waldemar Żurek nie będzie sędzią Izby Cywilnej Sądu Najwyższego

We wtorek Sąd Najwyższy w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych (sygn. akt I NO 192/19) uchylił tę uchwałę, i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Krajowej Radzie Sądownictwa.

Sąd Najwyższy uznał, że dopuszczalne jest wniesienie do Sądu Najwyższego odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

SN doszedł przy tym do przekonania, że wyrażone w zaskarżonej uchwale KRS stanowisko narusza prawo, albowiem Rada ze znanych jej faktów wyciągnęła niepoprawne pod względem logicznym wnioski, jak również pominęła istotne okoliczności, które winna była rozważyć.

Czytaj także:

SN uchylił częściowo uchwałę KRS ws. nominacji sędziowskich

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW