W poniedziałkowym komunikacie Ministerstwa Sprawiedliwości poinformowano, że decyzja o odwołaniu Rafała Puchalskiego i Józefa Pawłowskiego została uzasadniona podpisaniem przez sędziów list poparcia sędziów kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa nieprawidłowo ukształtowanej ustawą z 8 grudnia 2017 r.

Kolejna przesłanką odwołania jest okoliczność, iż sędzia Rafał Puchalski uchwałami Sejmu dwukrotnie został wybrany na członka Krajowej Rady Sądownictwa, w sytuacji, gdy kadencja poprzedniej KRS została przerwana wbrew przepisom Konstytucji RP.

Jako dodatkowe argument wskazano udział obu sędziów w procedurze konkursowej przed "Krajową Radą Sądownictwa, nieprawidłowo ukształtowaną ustawą z 8.12.2017 r., przy czym nastąpiło to w sytuacji, w której – co najmniej od 19.11.2019 r. (wyrok TSUE w sprawie AK przeciwko Polsce) wśród sędziów było powszechnie wiadome, że KRS ukształtowana ustawą z 8.12.2017 r, nie spełnia kryteriów niezależności od władzy wykonawczej i ustawodawczej".

W komunikacie podkreślono, że Adam Bodnar podjął decyzję o odwołaniu kierownictwa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie po „wnikliwym zapoznaniu się z dokumentami dotyczącymi sytuacji sądu, działając w celu zapobiegnięciu pogłębianiu się chaosu w zarządzaniu sądem”.

Czytaj więcej

Bodnar dostał zielone światło. Może zdymisjonować prezesa Puchalskiego