Jest wicedyrektor KSSiP. To bardzo znany sędzia

Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Waldemar Żurek został w piątek powołany przez ministra sprawiedliwości do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury ds. organizacyjnych.

Publikacja: 07.06.2024 19:47

Jest wicedyrektor KSSiP. To bardzo znany sędzia

Foto: Fotorzepa/Robert Gardziński

Bodnar powołał również drugiego wicedyrektora KSSiP  - sędzię Izabelę Fountoukidis z Sądu Okręgowego w Krakowie. Oboje będą  zastępcami  prof. Piotra Girdwoynia, który od maja  szefuje Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.  

Czytaj więcej

Bodnar powołał nowego dyrektora szkoły dla sędziów i prokuratorów

Waldemar Żurek. Doświadczony sędzia, aktywny obrońca praworządności

Jak czytamy w komunikacie resortu sprawiedliwości, sędzia Waldemar Żurek „posiada specjalistyczne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę merytoryczną i jest zorientowany w specyfice zarówno pracy jak i potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości”.

Ministerstwo przypomina, że jako sędzia — początkowo szczebla rejonowego, a od 2005 r. okręgowego — specjalizujący się w prawie cywilnym, przez ponad 14 lat sprawował funkcję rzecznika prasowego Sądu Okręgowego w Krakowie. W przeszłości był również czasowo delegowany do KSSiP, gdzie wykonywał m.in. obowiązki sekretarza komisji konkursowej do przeprowadzenia naboru na aplikację ogólną. W latach 2010-2018 był członkiem Krajowej Rady Sądownictwa (dwóch kadencji), sprawując równocześnie funkcję rzecznika prasowego tego organu.

Czytaj więcej

Sędzia Waldemar Żurek po 6 latach wraca z karnego przeniesienia

Sędzia Waldemar Żurek jest również współautorem książki „Prawo spadkowe w zarysie” oraz poradnika dla dziennikarzy i rzeczników prasowych, a także autorem wielu artykułów prasowych dotyczących reformy wymiaru sprawiedliwości. Jest także członkiem Rady Naukowej LEX Wydawnictwa Wolters Kluwer.

Od lat aktywnie działa w Stowarzyszeniu Sędziów Polskich IUSTITIA i w Stowarzyszeniu Sędziów THEMIS, w których był członkiem zarządu. Angażował się   m.in. w takie projekty jak Tour de Konstytucja oraz Rządy Prawa Wspólna Sprawa, uczestniczył w szeregu spotkań edukacyjnych z obywatelami oraz brał aktywny udział w posiedzeniach komisji sejmowych i senackich dotyczących wymiaru sprawiedliwości.

„Sędzia Żurek posiada niezbędne dla pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora KSSiP ds. organizacyjnych doświadczenie organizacyjne i kierownicze, które zdobył wykonując obowiązki w sądach, Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Krakowie, KSSiP, Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w trakcie pełnienia (w ramach delegowania do Ministerstwa Sprawiedliwości w latach 2002-2003) obowiązków głównego specjalisty w Departamencie Sądów Powszechnych i udziału w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego” - podkreśla MS.

Czytaj więcej

Sędzia Żurek: mogę doradzać, ale wiceministrem nie będę

Co będzie należało do obowiązków Waldemara Żurka w KSSiP

Jako zastępca Dyrektora KSSiP ds. organizacyjnych Waldemar Żurek będzie kierował Biurem Dyrektora i sprawował stałe zastępstwo Dyrektora KSSiP. Ma być odpowiedzialny za:

- wydawanie zarządzeń dotyczących kwestii technicznych, organizacyjnych lub incydentalnych, związanych z realizacją zadań Biura Dyrektora;

 - sporządzanie planów, prognoz i analiz w zakresie zadań Biura; 

- koordynowanie działań w zakresie kontaktów zewnętrznych Krajowej Szkoły;

- nadzorowanie organizacji uroczystości, konferencji i innych spotkań z udziałem kierownictwa Krajowej Szkoły;

- współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi szkół wyższych, jednostkami naukowymi, w tym placówkami Polskiej Akademii Nauk, oraz innymi instytucjami i organizacjami w zakresie związanym z działalnością Biura Dyrektora;

- sprawowanie nadzoru nad organizacją naboru na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, aplikację uzupełniającą sędziowską oraz nad realizacją czynności organizacyjnych związanych z naborem na aplikację uzupełniającą prokuratorską należących do kompetencji Krajowej Szkoły;

 - podejmowanie decyzji w sprawie organizowania kontroli wewnętrznych; 

- koordynowanie działań związanych z umieszczaniem na stronie internetowej informacji dotyczących Krajowej Szkoły;

 - sprawowanie nadzoru nad działalnością w zakresie pozyskiwania i efektywnego wykorzystania funduszy zewnętrznych; 

- zarządzanie i rozwój portalu szkoleniowego e-KSSiP; 

- nadzór nad opracowywaniem sprawozdania z działalności Krajowej Szkoły.

Kobieta pokieruje Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej

Na wniosek dyrektora KSSiP prof. dra hab. Piotra Girdwoynia Adam Bodnar, powołał  Izabelę Fountoukidis, sędzię Sądu Okręgowego w Krakowie, do pełnienia funkcji zastępcy Dyrektora KSSiP. Jako zastępczyni dyrektora będzie kierowała Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej.

Jak czytamy na stronie MS, sędzia Izabela Fountoukidis ma specjalistyczne kwalifikacje, odpowiednią wiedzę merytoryczną oraz jest zorientowana w specyfice pracy i potrzeb szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości.  Ma też doświadczenie organizacyjne i kierownicze. Sprawowała funkcję Przewodniczącego Wydziału, w trakcie delegowania do KSSiP w latach 2014-2018, gdzie jako główny specjalista realizowała zadania w Dziale Programów Ośrodka Szkolenia Wstępnego KSSiP, a następnie w Dziale Dydaktycznym Ośrodka Aplikacji Sędziowskiej KSSiP.

Wykształcenie prawnicze zdobyte podczas studiów magisterskich na Uniwersytecie Jagiellońskim sędzia Izabela Fountoukidis uzupełniała podczas studiów podyplomowych, zarówno z zakresu prawa cywilnego, jak i z prawa europejskiego, gospodarczego, ekonomii, a także z dziedziny psychiatrii oraz psychologii dla sędziów. Brała także udział w wielu szkoleniach specjalistycznych, oraz konferencjach, w tym o charakterze międzynarodowym, zarówno w roli uczestniczki, jak i prelegentki.

Sędzia jest również zaangażowana społecznie jako wieloletnia członkini i wiceprezes oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA oraz osoba współprowadząca spotkania o charakterze ogólnospołecznym i edukacyjnym dla młodzieży.

Bodnar powołał również drugiego wicedyrektora KSSiP  - sędzię Izabelę Fountoukidis z Sądu Okręgowego w Krakowie. Oboje będą  zastępcami  prof. Piotra Girdwoynia, który od maja  szefuje Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.  

Waldemar Żurek. Doświadczony sędzia, aktywny obrońca praworządności

Pozostało 94% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Sądy i trybunały
Sędzia Sądu Najwyższego skarży Polskę do ETPC. Chodzi o decyzję Andrzeja Dudy
Zawody prawnicze
Prokuratorzy zaniepokojeni poleceniem prokuratora krajowego ws. Andrija K.
Sądy i trybunały
Chaos po wyroku TK. Bez publikacji orzeczenia ustawy jednak niezagrożone
Sądy i trybunały
Bodnar chce dymisji członka nowej KRS. "Chaos w zarządzaniu sądem"
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Zawody prawnicze
Nieoczekiwana zmiana miejsc na podium rankingu kancelarii prawniczych
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży