Julia Przyłębska reaguje na uchwałę Sejmu. Wygłosiła specjalne oświadczenie

W związku z przyjętą w środę przez Sejm uchwałą, prezes TK Julia Przyłębska wygłosiła oświadczenie za pośrednictwem oficjalnej strony Trybunału.

Publikacja: 06.03.2024 22:08

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska

Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska

Foto: trybunal.gov.pl

Na wstępie swojego wystąpienia Julia Przyłębska stwierdziła, że podjęta w środę uchwała Sejmu w sposób rażący narusza obowiązujące prawo, trójpodział władzy, stanowi pogwałcenie konstytucji, która jest najwyższym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dalej Przyłębska przypomniała, że praprzyczyną sporu o Trybunał było uchwalanie 25 czerwca 2015 r. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. - 8 października 2015 r. Sejm wybrał pięć osób na stanowiska sędziów, które były obsadzone, albowiem kadencja sędziów kończyła się 6 listopada, 2 grudnia i 8 grudnia 2015 r. - mówiła prezes TK. - 25 listopada Sejm VIII kadencji podjął pięć uchwał, stwierdzających brak mocy prawnej uchwał z 8 października, którego konsekwencją było ponowne otwarcie procedury wyboru na stanowisko sędziego. Poprzednia procedura nie została zakończona, a więc Sejm był właściwy do podjęcia takiej uchwały. W konsekwencji Sejm VIII kadencji dokonał wyboru pięciu sędziów TK, którzy następnie złożyli ślubowanie wobec prezydenta i stawili się osobiście w Trybunale, celem podjęcia obowiązków sędziego. W ten sposób zakończona procedura wyboru i nastąpiło objęcie urzędu przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów TK — wskazała Przyłębska. 

W swoim wystąpieniu podkreśliła, że "każda próba podważenia statusu sędziów TK, zarówno przez organy krajowe, jak i międzynarodowe jest naruszeniem uprawnień Sejmu i prezydenta oraz godzi w konstytucyjną zasadę podziału i równoważenia się władz". 

Prezes TK stwierdziła również, że Europejski Trybunał Praw Człowieka i Trybunał Sprawiedliwości UE przekroczyły swoje kompetencje, wkraczając w obszar kompetencji wyłącznych RP w zakresie ustroju i funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości.

Uchwała Sejmu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

W środę Sejm przyjął przygotowany przez Adama Bodnara projekt uchwały „w sprawie usunięcia skutków kryzysu konstytucyjnego lat 2015 – 2023 w kontekście działalności Trybunału Konstytucyjnego”. Jest to część rządowego planu gruntownych zmian w Trybunale Konstytucyjnym. Uchwalenie przez Sejm tej uchwały ma być - według resortu sprawiedliwości — pierwszym krokiem ku odpolitycznieniu i naprawie funkcjonowania TK.

W uchwale stwierdzono, że trzech tzw. sędziów dublerów nie jest sędziami TK. Chodzi o: Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka. W konsekwencji szereg decyzji Trybunału jest dotkniętych wadą prawną.

W uchwale apeluje się też do wszystkich obecnych sędziów TK o rezygnację, a tym samym o przyłączenie się do procesu demokratycznych przemian.

Uchwała stwierdza też, że funkcję prezesa TK sprawuje osoba nieuprawniona. „Julia Przyłębska kieruje TK od 21 grudnia 2016 r., kiedy to Prezydent RP powierzył jej pełnienie funkcji prezesa TK. Wybór ten, którego poprawność była wielokrotnie kwestionowana, został dokonany bez wcześniejszego uzyskania wymaganej prawem uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK" – czytamy w projekcie.

„W konsekwencji wszystkie decyzje proceduralne w zakresie kierowania pracami TK, a zwłaszcza wyznaczenie składów orzekających, podejmowane przez Julię Przyłębską mogą być podważane” - wskazuje uchwała.

Zaznaczono przy tym, że nawet jeśli przyjmujemy, że Przyłębska była prezesem TK, to jej kadencja wygasła w po sześciu latach od zaprzysiężenia w grudniu 2022 r.

„W ocenie Sejmu RP stan niezdolności obecnie funkcjonującego organu do wykonywania zadań TK (...), wymaga ponownej kreacji sądu konstytucyjnego, zgodnie z konstytucyjnymi zasadami oraz przy uwzględnieniu głosu wszystkich sił politycznych szanujących porządek konstytucyjny. Sędziowie odnowionego TK powinni być wybrani z udziałem głosu ugrupowań opozycyjnych. Ustalanie składu osobowego powinno być rozłożone w czasie tak, aby potwierdzić wolę kreacji tego organu w sposób wolny od perspektywy bieżącej kadencji Sejmu i Senatu" – głosi projekt uchwały.

Czytaj więcej

Sejm przyjął uchwałę w sprawie Trybunału Konstytucyjnego

Na wstępie swojego wystąpienia Julia Przyłębska stwierdziła, że podjęta w środę uchwała Sejmu w sposób rażący narusza obowiązujące prawo, trójpodział władzy, stanowi pogwałcenie konstytucji, która jest najwyższym prawem w Rzeczypospolitej Polskiej.

Dalej Przyłębska przypomniała, że praprzyczyną sporu o Trybunał było uchwalanie 25 czerwca 2015 r. ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. - 8 października 2015 r. Sejm wybrał pięć osób na stanowiska sędziów, które były obsadzone, albowiem kadencja sędziów kończyła się 6 listopada, 2 grudnia i 8 grudnia 2015 r. - mówiła prezes TK. - 25 listopada Sejm VIII kadencji podjął pięć uchwał, stwierdzających brak mocy prawnej uchwał z 8 października, którego konsekwencją było ponowne otwarcie procedury wyboru na stanowisko sędziego. Poprzednia procedura nie została zakończona, a więc Sejm był właściwy do podjęcia takiej uchwały. W konsekwencji Sejm VIII kadencji dokonał wyboru pięciu sędziów TK, którzy następnie złożyli ślubowanie wobec prezydenta i stawili się osobiście w Trybunale, celem podjęcia obowiązków sędziego. W ten sposób zakończona procedura wyboru i nastąpiło objęcie urzędu przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego zgodnie z art. 5 ustawy o statusie sędziów TK — wskazała Przyłębska. 

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Nieruchomości
Trybunał: nabyli działkę bez zgody ministra, umowa nieważna
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Praca, Emerytury i renty
Czy każdy górnik może mieć górniczą emeryturę? Ważny wyrok SN
Prawo karne
Kłopoty żony Macieja Wąsika. "To represje"
Sądy i trybunały
Czy frankowicze doczekają się uchwały Sądu Najwyższego?
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona