Prezes sądu odwołany po 10 dniach. KRS wzywa Bodnara

Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wezwało ministra sprawiedliwości do uchylenia aktu odwołania prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu, Stanisława Olchowego. Jej zdaniem doszło do niego bez podstawy prawnej.

Publikacja: 20.01.2024 11:07

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar

Foto: PAP/Tomasz Gzell

W stanowisku Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wyjaśniono, że sędzia Stanisław Olchowy rozpoczął 19 grudnia 2023 r. kadencję prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu. Następnie29 grudnia 2023 r. została mu doręczona decyzja Ministra Sprawiedliwości z 15 grudnia 2023 r. uchylająca decyzję z 30 października 2023 r. o powołaniu go z dniem 19 grudnia 2023 r. do pełnienia funkcji Prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu

W tym stanie rzeczy Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa zwraca uwagę, że odwołanie prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu zostało dokonane z pominięciem trybu określonego w art. 27 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych, bez udziału Kolegium Sądu oraz Krajowej Rady Sądownictwa, a akt odwołania go z funkcji doręczono 29 grudnia 2023r. – tj. po dziesięciu dniach od rozpoczęcia kadencji.

„Możliwość skutecznej zmiany aktu powołania sędziego na funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Radomiu bez konieczności zachowania trybu określonego w art. 27 u.s.p. możliwa była do momentu objęcia funkcji. Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa wskazuje, że po objęciu funkcji do jego odwołania konieczne jest zastosowanie trybu wynikającego z art. 27 u.s.p.” - wskazano w stanowisku.

Zdaniem Prezydium KRS w tym stanie rzeczy, odwołanie Prezesa SO w Radomiu nastąpiło bez podstawy prawnej. „W demokratycznym państwie prawa organy władzy publicznej mogą działać tylko na podstawie prawa, w granicach kompetencji wynikających z norm prawnych” - podkreślono. 

Prezydium KRS wezwało ministra sprawiedliwości do uchylenia aktu odwołania z 15 grudnia 2023 r. i w przypadku zamiaru odwołania prezesa – do zastosowania trybu określonego w art. 27 u.s.p.

Czytaj więcej

Bodnar podjął ostateczną decyzję ws. władz Sądu Apelacyjnego w Poznaniu
Sądy i trybunały
Łukasz Piebiak wraca do sądu. Afera hejterska nadal nierozliczona
Zawody prawnicze
Korneluk uchyla polecenie Święczkowskiego ws. owoców zatrutego drzewa
Konsumenci
UOKiK ukarał dwie znane polskie firmy odzieżowe. "Wełna jedynie na etykiecie"
Zdrowie
Mec. Daniłowicz: Zły stan zdrowia myśliwych nie jest przyczyną wypadków na polowaniach
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Sądy i trybunały
Rośnie lawina skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego