Przypomnijmy, iż 27 listopada marszałek Szymon Hołownia skierował do Trybunału Konstytucyjnego „postanowienie” w sprawie cofnięcia stanowiska Sejmu w postępowaniu przed TK, który w czwartek (30 listopada) miał orzec w kwestii zgodności z Konstytucją RP przepisów unijnych określających procedurę nakładania przez TSUE tymczasowych zakazów oraz kar za ich niewykonanie, jak w przypadku wstrzymania pracy Turowa.

W czwartek na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawiła się informacja, że wyrok w sprawie K 8/21 zostanie ogłoszony we wtorek 5 grudnia o godzinie 11.00.

Przypomnijmy, iż prawa dotyczy wniosku sprzed dwóch lat Zbigniewa Ziobry jako prokuratora generalnego, który domaga się zbadania zgodności z Konstytucją RP art. 279 traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskie oraz art. 39 statutu TSUE, m.in. z art. 90 ust. 1 Konstytucji RP, który określa zasady przekazywania kompetencji polskich władz, w tym wypadku Unii Europejskiej. Chodzi o procedurę stosowania środków tymczasowych przez TSUE. Zbigniew Ziobro wskazywał we wniosku, że tam, gdzie państwa członkowskie nie przyznały Unii kompetencji, uznaje się, że należą one do państw członkowskich, a UE może działać tylko na zasadzie pomocniczości, podlegającej każdorazowej kontroli parlamentów (trybunałów) narodowych.

Czytaj więcej

Bunt w TK przełamany. Wyrok ws. kar od TSUE jeszcze w listopadzie

Czytaj więcej

Hołownia raczej nie powstrzyma Trybunału ws. kar od TSUE