Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła własne propozycje zmian w wymiarze sprawiedliwości. Zrobiła to na prośbę Ministerstwa Sprawiedliwości.

Według KRS należy m.in.: przekazać prezesowi Sądu Najwyższego nadzór nad sądami, zmienić właściwości w sprawach konsumenckich oraz umożliwić przekazywanie spraw z sądów bardziej obciążonych do tych mniej.

Lepsza organizacja

Nadzór administracyjny nad sądami powinien się znaleźć w rękach pierwszego prezesa SN – uważa rada.

– Teraz to szczególnie ważne, ponieważ dochodzi właśnie do połączenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Nadzór sprawowany nad sądami przez organ wykonujący funkcję prokuratora generalnego uważam za niedopuszczalny – mówi sędzia Waldemar Żurek, rzecznik KRS.

Rada chce też stworzenia systemu stałych zastępstw sędziów długotrwale nieobecnych w pracy.

– To jedna z głównych przyczyn przewlekłości – uważa Rada. Proponuje, by do zastępstw wykorzystać sędziów w stanie spoczynku, tzw. honorowych. O powierzeniu zastępstwa decydować miałby prezes sądu apelacyjnego.

– To dobry pomysł. Prowadzę sprawę, w której sędzia najpierw wzięła sześć miesięcy zwolnienia lekarskiego, a teraz przebywa na macierzyńskim. Mój klient nie może zrozumieć, że proces o wyłudzenie 20 tys. zł musi trwać ponad dwa lata – mówi Jacek Przygoński, radca prawny.

KRS chciałaby też, aby pojawił się przepis, który pozwoli prezesowi sądu bardzo przeciążonego sprawami zwrócić się do przełożonego o przekazanie ich do rozstrzygnięcia sądowi mniej zapracowanemu. Mogłaby się o to zwrócić także strona zniecierpliwiona długoletnim procesem.

Sędziowie chcieliby również wyższego poziomu szkolenia wstępnego i więcej szkoleń ustawicznych.

Bardziej przyjazne przepisy

Rada apeluje też o przygotowanie nowego kodeksu postępowania cywilnego, bo ten po licznych nowelizacjach stracił już spójność.

Nie widzi też powodu, dla którego sądy w stolicy – należące do najbardziej obciążonych w kraju – mają sądzić (w pierwszej i drugiej instancji) sprawy np. konsumenckie.

– Wystarczy, aby właściwość miejscowa nie była wyznaczana siedzibą organu wydającego decyzję, ale zależała od miejsca zamieszkania czy siedziby podmiotu odwołującego się – zauważa sędzia Rafał Marczyk.

Sędziowie upominają się też o nowe zasady ustalania kosztów sądowych oraz urealnienie i ujednolicenie obowiązujących dziś stawek dla poszczególnych kategorii spraw. Proponują, aby zwolnienie od kosztów sądowych czy ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika procesowego przyznane w toku postępowania w sprawie obejmowało także postępowanie kasacyjne. Wówczas nie trzeba by się dwa razy zajmować taką samą sprawą. Na tym nie koniec.

W sprawach, w których w grę wchodzi wysoka wartość przedmiotu sporu, miałby być wymagany przymus adwokacko-radcowski.

Opinia dla „Rz"

Dariusz Zawistowski, przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa

Apelujemy, aby propozycje reformy sądownictwa zostały poprzedzone zorganizowaniem forum dyskusyjnego. To niezbędny warunek, aby planowana reforma wymiaru sprawiedliwości przyniosła zamierzony efekt. Wielokrotnie już nieprzemyślane zmiany – przedstawiane jako reforma wymiaru sprawiedliwości – miały negatywne, często nieodwracalne skutki. Proponowane obecnie rozwiązania nie powinny mieć charakteru doraźnego. Prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości wymaga stabilnych rozwiązań ustrojowych i organizacyjnych. Rada przedstawia na początek jedynie kilka propozycji o charakterze wstępnym, deklarując wolę merytorycznej wspólnej pracy nad rozwiązaniami, które mogą poprawić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.