Jak poinformowało Centrum Informacyjne Senatu, głosowanie Senatu na kartach do głosowania zostało przeprowadzone w czwartek przed południem, ale wyniki udało się podać dopiero przed godziną 19.

Ławnikami drugiej kadencji zostaną: Robert Burek, Radosław Jeż, Marek Molczyk, Mariusz Wilczyński, Jarosław Gałkiewicz, Arkadiusz Sopata, Przemysław Wiszniewski, Małgorzata Figa-Tomińska, Joanna Lasko, Stanisław Adamski, Magdalena Bielska, Sylwia Bogusz, Izabela Fularz, Grzegorz Gołębiowski, Piotr Kaliszek, Grzegorz Kolek, Andrzej Kompa, Roman Piotrowski, Jarosław Płuciennik, Sława Rafalak, Anna Schmidt-Fic, Robert Szczerbaniak, Urszula Szrek-Adamska, Anita Czarniecka, Sławomir Majdański, Sławomir Majewski, Jolanta Puacz-Olszewska, Monika Szafraniec, Ewa Topór-Nawarecka, Grzegorz Wiśniowski.

Polska Agencja Prasowa informuje, że 26 osób z tego grona zgłosił Komitet Obrony Demokracji. Dwie osoby zostały zgłoszone przez grupy obywateli, jedna przez Klub Inteligencji Katolickiej w Tarnowie i jedna przez Stowarzyszenie "Ostrów biega".

Nowi ławnicy mają objąć swoje funkcje 1 stycznia 2023 r. i pełnić je do 31 grudnia 2026 r.

Zgodnie z ustawą o Sądzie Najwyższym, ławnicy Sądu Najwyższego uczestniczą w rozpoznawaniu skarg nadzwyczajnych oraz spraw dyscyplinarnych. Ławnikiem SN może być osoba, która ma wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i publicznych; jest nieskazitelnego charakteru; ukończyła 40 lat, ale w dniu wyboru nie ukończyła 60 lat; jej stan zdrowia pozwala pełnić obowiązki ławnika; posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Ławnikiem nie mogą być osoby zatrudnione m.in. w sądach, prokuraturze lub w policji, ani w urzędach obsługujących centralne organy państwa, a także wykonujące zawód jest adwokata, radcy prawnego, notariusza. Ławnikiem nie może zostać także żołnierz, duchowny, radny ani osoba należąca do partii politycznej.

Przypomnijmy, że po raz pierwszy Senat wybrał ławników SN w 2018 r. Nie wybrano wówczas wyznaczonej liczby 36 ławników, a jedynie 13 osób, dlatego w 2019 r. wybór uzupełniono. 

Czytaj więcej

Milczący sprzeciw środowiska - sędzia o problemach z naborem ławników do Sądu Najwyższego