Pierwszy związany jest z procedurą wyboru nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w miejsce pięciu sędziów, których kadencja wygasała w 2015 r.

Drugi aspekt kryzysu dotyczy prac legislacyjnych nad kolejnymi nowelizacjami ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, które w praktyce mogą prowadzić do sparaliżowania jego prac.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka stoi na stanowisku, że rozwiązanie toczącego się kryzysu jest możliwe jedynie poprzez zaprzysiężenie trzech sędziów, wybranych zgodnie z prawem w październiku 2015 r. i poprzez respektowanie i wykonywanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego.

Findacja monitoruje proces legislacyjny dotyczący ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, a także proces powoływania jego sędziów. Poniżej HFPC prezentuje najważniejsze etapy prac.

1. Prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – 2013 r.

2. Kontynuacja prac nad nowelizacją ustawy o Trybunale Konstytucyjnym – maj-czerwiec 2015 r.

3. Oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce

4. Monitoring wyborów nowych sędziów TK

5. Prezydent nie przyjmuje ślubowania od wybranych sędziów TK

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

6. Drugie oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce

7. Najnowszy projekt nowelizacji ustawy o Trybunale

8. Apel do Prezydenta o skierowanie ustawy do TK

9. Trzecie oświadczenie Komitetu Helsińskiego w Polsce w sprawie nowelizacji ustawy o TK

10. Oświadczenie organizacji pozarządowych monitorujących wybór sędziów TK

11. Pismo do Komisji Weneckiej w sprawie zmian dotyczących Trybunału Konstytucyjnego

12. Oświadczenie koalicji organizacji monitorującej wybory sędziów TK po wyroku z 3 grudnia 2015 r.

13. Komisja Wenecka na temat sytuacji w Polsce

14. Rada Europy przygląda się zmianom wokół TK

15. Opinia HFPC na temat projektu nowelizacji ustawy o TK

16. Przewodnicząca Zgromadzenia Parlamentarnego RE wyraża zaniepokojenie zmianami wokół TK

17. Oświadczenie Platformy Solidarności Międzynarodowej

18. HFPC składa opinię przyjaciela sądu do TK

19. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016

20. Zażalenie HFPC w postępowaniu w sprawie odmowy publikacji wyroku TK

21. Projekt nowej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym

22. Prezydent podpisał nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym

23. Ustawa o Trybunale Konstytucyjnym z 22 lipca częściowo niezgodna z Konstytucją