Badania były przeprowadzone w celu sprawdzenia, w jakich obszarach wymiaru sprawiedliwości adwokaci stwierdzają największe uchybienia.

Ekspert zaznaczył, że adwokaci, jako profesjonaliści mają inne spojrzenie na sprawę niż społeczeństwo. Wskazał, że przeprowadzenie badań było konieczne, aby środowisko wiedziało w jakim kierunku prowadzić rozmowy z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Zdecydowana większość badanych adwokatów ocenia wymiar sprawiedliwości negatywnie.

Wynika to z wielu wskaźników. 90% badanych oświadczyło, że w ostatnich pięciu latach spotkało się z aroganckim zachowaniem sędziego wobec stron postępowania, świadka czy pełnomocnika.

Adwokat wskazał, że sędziowie winni zwrócić na to uwagę. W jego opinii również, Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury winna położyć większy nacisk na zajęcia z etyki czy zachowania na sali sądowej.

Sąd powinien być uprzejmy dla obywateli. Bardzo często bywa, że osoba, która stawia się na wezwanie jest przerażona wizytą w Sądzie, nie wie jak się zachować. W takich sytuacjach sędzia winien być uprzejmy i nie atakować obywatela nieuprzejmymi pouczeniami.

60% ankietowanych uznało, że rozmowa sędziego np. z pełnomocnikiem na korytarzu sądu, dotycząca m. in. wniosku dowodowego czy kolejnego terminu rozprawy nie jest naruszeniem zasad etyki.

Zwrócono również uwagę na konieczność poprawy kwestii organizacyjnych oraz wskazano, ze wszystkie rozprawy winny być nagrywane. Jak wskazał Rynkun-Werner, umożliwiłoby to również zarejestrowanie wszelkich niestosownych zachowań sędziów czy innych osób znajdujących się na sali.

Adwokat wskazał, że ankietowani uznali, że do poprawy jest także kwestia zmian proceduralnych.

Autopromocja
ORZEŁ INNOWACJI

Konkurs dla startupów i innowacyjnych firm

WEŹ UDZIAŁ