List opublikowała na swojej stronie internetowej Krajowa Rada Sądownictwa.

Oto jego treść:

“Rubikon został przekroczony.”

"To zamach stanu przeciwko strukturze jednej z najważniejszych instytucji państwowych" - powiedziała Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Gersdorf komentując reformy sądownictwa w Polsce. Ten wyjątkowy i bezprecedensowy alarm pokazuje, jak dramatycznie poważną wagę posiadają nowe polskie prawa.

Do tej pory ani ten apel, ani stanowcze oświadczenia licznych władz krajowych i międzynarodowych, które przyłączyły się do obaw wyrażonych w liście Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ) z 22 grudnia 2017 r., nie doprowadziły do powrotu do dotychczasowego, dobrze dopasowanego i zrównoważonego systemu władz państwowych w Polsce.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów, Regionalna Grupa Międzynarodowego Stowarzyszenia Sędziów, otrzymało w ostatnich miesiącach skargi od wielu polskich kolegów, którzy odczuwają rosnącą presję ze strony rządu, i ponawia swoje zobowiązanie do zapewnienia wszelkiej pomocy i wsparcia, które mogą uznać za właściwe.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów zwróciło również należytą uwagę na rosnącą troskę na poziomie europejskim odnośnie sytuacji w Polsce, zwłaszcza ze strony Komisji Europejskiej. Podzielając tą troskę EAJ apeluje do wszystkich organów Unii Europejskiej, Rady Europy i odpowiednich Państw Członkowskich o priorytetowe potraktowanie i zintensyfikowanie wszelkich wysiłków mających na celu przekonanie polskich polityków do poprawy obecnych reform legislacyjnych.

Europejskie Stowarzyszenie Sędziów jest świadome, że każde państwo zobowiązało się do zapewnienia swoim obywatelom sądownictwa, które będzie wykonywało swoje obowiązki w najlepszy możliwy sposób. Dlatego też reformy mające na celu poprawę skuteczności sądownictwa oczywiście nie są same w sobie negatywne jako takie; EAJ ma ugruntowane doświadczenie w tym zakresie i może zaoferować przykłady najlepszych praktyk. Jednak każda restrukturyzacja zawsze musi szanować fundamentalne podstawy niezależności sędziów (wyrażone w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka). Tak zwana reforma w Polsce nie spełnia tego wymogu; wręcz przeciwnie, stwarza dla niego zagrożenie.

Dlatego też, realizując nasze zobowiązanie do obrony niezależności sądownictwa w Polsce, Europejskie Stowarzyszenie Sędziów potwierdza swoją negatywną ocenę reform prawnych przeprowadzonych w tym kraju i wyraża poparcie dla silnej i jednoznacznej polityki europejskiej, która pomaga w odwróceniu naruszenia przez polskie władze podstawowych i kluczowych standardów w zakresie praworządności i demokracji.

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ