W uchwale z 12 stycznia sędziowie Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze oraz przedstawiciele Sądów Rejonowych tego okręgu wyrazili stanowczy sprzeciw i dezaprobatę wobec działań Ministra Sprawiedliwości, który odwołał w trakcie kadencji prezesa SO Wojciecha Damaszko oraz wiceprezesa Roberta Bednarczyka.

- Zdecydowany sprzeciw budzi również postępowanie Ministra Sprawiedliwości, który obciąża odwołanych w kraju prezesów odpowiedzialnością za spadek wyników pracy sądów, gdy właśnie to zaniechanie Ministra, który od dwóch lat blokuje obsadzenie zwolnionych etatów sędziowskich (...) jest przyczyną spadku efektywności pracy tych sądów - wskazują sędziowie. - Obarczanie odwołanych Prezesów odpowiedzialnością za pogorszenie wyników i pozbawienie Ich możliwości polemiki z tymi niesprawiedliwymi i nieznajdującymi oparcia w faktach zarzutami stanowi wyraz manipulacji w celu niekorzystnego przedstawienia w oczach opinii publicznej wizerunku wymiaru sprawiedliwości - dodają.

Sędziowie z Jeleniej Góry podkreślają, że to na Ministrze Sprawiedliwości spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia sprawnej pracy sądów, w szczególności poprzez zagwarantowanie im właściwej obsady kadrowej.