Informację o poniedziałkowym posiedzeniu podaje OKO.press. Portal przypomina, że sędzia Agnieszka Niklas-Bibik z Sądu Okręgowego w Słupsku  jest znana z dobrej znajomości prawa i orzecznictwa europejskiego.  29 października 2021 r. została nagle zawieszona na miesiąc przez prezesa słupskiego sądu Andrzeja Michałowicza.

Zawieszenie sędzi Niklas-Bibik ma być karą za zadanie pytań prejudycjalnych do TSUE oraz za podważenie legalności  sędziego powołanego na wniosek nowej KRS. Sędzia zrobiła to powołując się na wyroki TSUE i ETPCz.

Czytaj więcej

Kolejna sędzia zawieszona. Podważyła nominację nowej KRS

Posiedzenie w sprawie sędzi ze Słupska ma się rozpocząć 29 listopada 2021 roku o godzinie 14. (sygn. I DO 15/21). O jej losie ma decydować dwoje sędziów Izby Paweł Zubert i Małgorzata Bednarek  i ławnik Stanisław Michał  Lesień.  Przed Sądem Najwyższym planowana jest manifestacja w obronie słupskiej sędzi. Jej obrońca, sędzia Jarosław Matras z  Izby Karnej SN, chce próbować wejść na niejawne posiedzenie.  Nie wiadomo, czy w SN pojawi się Niklas-Bibik. Z informacji OKO.press wynika, że sędzia nie dostała powiadomienia o posiedzeniu.

Jeśli Izba Dyscyplinarna orzeknie o bezterminowym zawieszeniu Agnieszki Niklas-Bibik, będzie to piąty taki przypadek wśród polskich sędziów. Portal przypomina, że w ostatnim czasie za to samo Izba zawiesiła nagle dwóch sędziów – Macieja Ferka z Krakowa i Piotra Gąciarka z Warszawy. Zawieszenie za stosowanie prawa UE grozi też sędziom: Adamowi Synakiewiczowi z Częstochowy, Marcie Pilśnik z Warszawy i Maciejowi Rutkiewiczowi z Elbląga.

Czytaj więcej

Zawieszony sędzia: zastraszyć przez przebierańców w togach się nie dam

Przypomnijmy, że Izba Dyscyplinarna SN orzeka mimo orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wskazujących, że izba ta nie spełnia wymogów niezależnego i niezawisłego sądu. W  lipcu 2021 r. TSUE zanegował też możliwość pociągania sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wydane orzeczenie. Zakwestionowane zostały kompetencje Prezesa Izby Dyscyplinarnej do wyznaczania składu właściwego do rozpoznania sprawy dyscyplinarnej. TSUE negatywnie odniósł się również do gwarancji proceduralnych przysługujących obwinionym sędziom.  27 listopada  Trybunał w Luksemburgu zobowiązał polski rząd do zapłaty okresowej kary pieniężnej w wysokości 1 miliona euro dziennie na rzecz Komisji Europejskiej za niewykonanie wyroku TSUE.