Przypomnijmy, iż Trybunał Konstytucyjny orzekł, że działania organów Unii Europejskiej poza zakresem kompetencji są niekonstytucyjne, a UE nie ma prawa nakazywać polskim sądom stawiania traktatów przed krajowymi przepisami.

Wyrok z wniosku premiera Mateusza Morawieckiego zapadł większością głosów, zdania odrębne złożyli sędzia Piotr Pszczółkowski i Jarosław Wyrembak.

Orzeczono, że Unia nie ma prawa dawać polskim sądom kompetencji do przedkładania unijnego prawa nad przepisy krajowe, niekonstytucyjne jest też orzekanie na podstawie uchylonych lub zdelegalizowanych przez TK przepisów. Wreszcie za niekonstytucyjne uznano też upoważnianie przez TSUE sądów krajowych do kontroli legalności powołania sędziego.

Czytaj więcej

Trybunał Konstytucyjny ogranicza TSUE

Dziekani wydziałów prawa w opublikowanym w środę stanowisku w pełni poparli stanowisko wyrażone w uchwale Komitetu Nauk Prawnych PAN z 12 października 2021 r.

Czytaj więcej

Pałac Staszica w Warszawie, siedziba Polskiej Akademii Nauk
Prawnicy z PAN o wyroku TK: zagraża fundamentom całej UE

Dziekani podkreślają, że "rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego zostało podjęte z naruszeniem Konstytucji RP z udziałem osób nieuprawnionych do orzekania oraz wykracza w istocie poza zakres kognicji Trybunału Konstytucyjnego, która nie obejmuje kontroli orzeczeń sądowych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE".

Ich zdaniem, rozstrzygnięcie to ogranicza stosowanie prawa unijnego w Polsce, pozbawia obywateli polskich części praw, wynikających z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, podważa fundamentalne założenia funkcjonowania Unii Europejskiej oraz polskiej w niej obecności przyjęte przez Suwerena w referendum akcesyjnym. - Godzi również w niezależność władzy sądowniczej, utrwalając zmiany w polskim sądownictwie naruszające zasadę podziału i równoważenia się władz oraz zasadę praworządności - dodają. 

Pod stanowiskiem podpisali się:

Autopromocja
Nowość!

Trzy dostępy do treści rp.pl w ramach jednej prenumeraty

ZAMÓW TERAZ

dr hab. Adam Bodnar, prof. Uniwersytetu SWPS - Dziekan Wydziału Prawa w Warszawie Uniwersytet SWPS

dr hab. Monika Bogucka-Felczak, prof. UŁ - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego

dr hab. Ewelina Cała-Wacinkiewicz, prof. US - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego

prof. dr hab. Tomasz Giaro - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL - Dziekan Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

dr hab. Monika Lewandowicz-Machnikowska, prof. Uniwersytetu SWPS - Dziekan Wydziału Prawa i Komunikacji Społecznej we Wrocławiu, Uniwersytet SWPS

prof. dr hab. Czesław Martysz - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego

prof. dr hab. Tomasz Nieborak - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dr hab. Bartłomiej Nowak, prof. ALK - Dziekan Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Zielonogórskiego

prof. dr hab. Jerzy Pisuliński - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego

prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. dr hab. Jan Widacki - Dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

prof. dr hab. Zbigniew Witkowski - Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu